36. İSEDAK Bakanlar Toplantısı (23-26 Kasım 2020)

 

 

GÜNDEM, PROGRAM, RAPOR VE KARARLAR

 • Gündem
 • Program
 • Açıklamalı Taslak Gündem
 • Bilgi Kitapçığı
 • Rapor
 • Kararlar
 • Politika Tavsiyeleri

KONUŞMALAR

ÖZEL OTURUM ETKİNLİKLERİ

 • Özel Panel 1 – Kavram Kağıdı ve Taslak Program (EN)
 • Özel Panel 2 – Kavram Kağıdı ve Taslak Program (EN)
 • Özel Panel 3 – Kavram Kağıdı ve Taslak Program (EN)
 • Özel Panel 4 – Kavram Kağıdı ve Taslak Program (EN)
 • Özel Panel 5 – Kavram Kağıdı ve Taslak Program (EN)
 • Özel Panel 6 – Kavram Kağıdı ve Taslak Program (EN)
 • Özel Panel 7 – Kavram Kağıdı ve Taslak Program (EN)
 • 36. İSEDAK Oturumu Yan Etkinlik Taslak Programı

36. İSEDAK TOPLANTISINA SUNULACAK RAPOR VE ÇALIŞMALAR

İSEDAK Koordinasyon Ofisi

 • İSEDAK Stratejisi Yıllık İlerleme Raporu 2020 (EN)
 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi Ulaştırma ve İletişim Bilgi Notu (EN)
 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi Turizm Bilgi Notu (EN)
 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi Tarım Bilgi Notu (EN)
 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi Ticaret Bilgi Notu (EN)
 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi Yoksulluğun Azaltılması Bilgi Notu (EN)
 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi Mali İşbirliği Bilgi Notu (EN)
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Uygulanmasına İlişkin İİT Kurumlarının Faaliyet Listesi (EN)

ÜLKE RAPORLARI:

oic-small

İslam İşbirliği Teşkilatı

 • İİT Genel Sekreterliği Raporu (EN)
icdt_small

İslam Ticareti Geliştirme Merkezi

 • Yönetici Özeti: İİT-İçi Ticarete İlişkin Yıllık Rapor (EN)
 • İİT Fuar ve Sergileri ile ilgili ICDT Raporu (EN)
 • Dünya Ticaret Örgütü Faaliyetlerine İlişkin Rapor (EN)

İslam Kalkınma Bankası

 • İslam Kalkınma Bankasının DTÖ ile ilgili Teknik Yardım ve Kapasite Oluşturma Programına İlişkin Rapor (EN)
 • ITFC’nin İİT-İçi Ticaretin Geliştirilmesine İlişkin İlerleme Raporu (EN)
 • Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu İlerleme Raporu (ISFD) (EN)
 • Afrikanın Kalkınması için Özel Program(SPDA) (EN)
 • İİT Ticari İstihbarat Merkezi Programı(EN)
sesric_small

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi

 • SESRIC Faaliyet Raporu (EN)
 • İİT Ülkelerinde Öncelikli Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Başarısına Doğru (EN)
 • İİT Ekonomik Genel Görünüm 2020 (EN)
 • OIC-TVET STRATEJİK YOL Haritası (EN)
smiic_small

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü

 • SMIIC Faaliyetlerine İlişkin Rapor (EN)
iccia_small

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası

 • ICCIA Faaliyetlerine İlişkin Rapor (EN)