37. İSEDAK İzleme Komitesine Sunulan Doküman ve Raporlar

AR EN | FR

Temel Belgeler

– Taslak Gündem (EN, FR, AR, TR)
– Taslak Program (EN, FR, AR, TR)
– Açıklamalı Taslak Gündem (EN, FR, AR)

 

Gündem Maddesi 1: Toplantı Açılışı ve Gündemin Kabulü

 

Gündem Maddesi 2: İSEDAK Stratejisine ve Uygulanmasına İlişkin Rapor

– İSEDAK Stratejisine ve Uygulanmasına ilişkin İlerleme Raporu (EN, FR, AR)
– 38. Oturum Komitesi Raporu (EN, FR, AR)

Diğer Referans Belgeleri

– İSEDAK Stratejisi (EN, FR, AR)
– 36. İSEDAK Bakanlar Oturumu Kararı (EN, FR, AR)
– İSEDAK İzleme Komitesi 36. Toplantısı Raporu (EN, FR, AR)

 

Gündem Maddesi 3: İİT-2025’in Uygulanması: Eylem Programı

– İİT Genel Sekreterliği Raporu (EN, FR, AR)

Diğer Referans Belgeleri
– İİT-2025: Eylem Programı ve Uygulama Planı (EN)

 

Gündem Maddesi 4: İİT İçi Ticaret
– Ticaret/ İİT Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TTS-İİT) Hakkında İSEDAK Koordinasyon Ofisi Notu (EN, FR, AR)
– Yönetici Özeti: İİT Üyesi Ülkeler Arası Ticaret Hakkında Yıllık Rapor (EN, FR, AR)

TTS-İİT

– İmza ve Onay Listesi (EN, FR, AR)

İslami Ticaret Fuarları

– İslami Ticareti Geliştirme Merkezinin (ICDT) İİT Fuar ve Sergileri Hakkında Raporları (EN, FR, AR)

DTÖ ile Bağlantılı Teknik Yardım

– İslam Kalkınma Bankasının Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ile ilgili Teknik Yardım ve Kapasite Oluşturma Programına İlişkin Rapor (EN, FR, AR)
– Dünya Ticaret Örgütü Faaliyetlerine İlişkin Hususlar Hakkında ICDT Raporu (EN, FR, AR)

Ticaret Finansmanı Faaliyetleri

– Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kurumunun (ITFC) İİT İçi Ticaretin Geliştirilmesine İlişkin İlerleme Raporu (EN, FR, AR)
– Ticari İstihbarat Merkezi (EN, FR, AR)
– İslam Kalkınma Bankası Yatırım ve İhracat Kredisi Sigortası Kurumu (ICIEC) Faaliyet Raporu (EN)

 

SMIIC’in Ticaretle Bağlantılı Faaliyetleri

– İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) İİT İçi Ticaretin Artırılması Hakkında Raporu (EN, FR, AR)

 

Gündem Maddesi 5: Ekonomik İşbirliğinde Özel Sektörün Rolünün Artırılması

Özel Sektör Toplantıları

– ICCIA’nın Faaliyetleri Hakkında Rapor (EN, FR, AR)
– ICD’nin İİT Üyesi Ülkelerde Özel Sektörün Teşvik Edilmesi konusunda 2020 Kazanımları (EN)

Gündem Maddesi 6: Ulaştırmanın ve Haberleşmenin İyileştirilmesi

– Ulaştırma ve İletişim ile ilgili İSEDAK Koordinasyon Ofisi Notu (EN, FR, AR)

Gündem Maddesi 7: Sürdürülebilir ve Rekabetçi bir Turizm Sektörünün Geliştirilmesi

– Turizm ile İlgili İSEDAK Koordinasyon Ofisi Notu (EN, FR, AR)

Gündem Maddesi 8: Tarım Sektöründe Verimliliğin Artırılması ve Gıda Güvenliğinin Sürdürülmesi

– İSEDAK Koordinasyon Ofisi Tarım İşbirliği Notu (EN, FR, AR)

Gündem Maddesi 9: Yoksulluğun Azaltılması
– İSEDAK Koordinasyon Ofisi Yoksullukla Mücadele Notu (EN, FR, AR)

Diğer Referans Belgeleri

 Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu (ISFD) ve Afrika’nın Kalkınması için Özel Program (SPDA)

– ISFD’nin Faaliyetleri Hakkında Rapor (EN, FR, AR)
– SPDA ile İlgili Rapor (EN, FR, AR)

İİT-VET Programı

– 2020-2025 OIC-TVET Stratejik Yol Haritası (EN, FR, AR)

Gündem Maddesi 10: Mali İşbirliğinin Derinleştirilmesi

– İSEDAK Koordinasyon Ofisi Mali İşbirliği Notu (EN, FR, AR)

– İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 15. Toplantısı Raporu(EN)

 

İİT Borsalar Forumu

– İİT Borsalar Forumu’nun 15. Toplantısı Raporu (EN)

İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu

– İSEDAK 10. Sermaye Piyasası Düzenleyicileri Forumu Raporu (EN)

İİT Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri Toplantıları

– İİT-İSEDAK Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri 3. Toplantısı Nihai Tebliği (EN)

Gündem Maddesi 11: “Turizm Sektörünün Rekabet Edebilirliği İçin Girişimciliğin Teşvik Edilmesi” ile ilgili Görüş Alışverişi Hazırlıkları

 

Gündem Maddesi 12: İSEDAK 37. Oturumunun Taslak Gündemi

– İSEDAK 37. Oturumunun Taslak Gündemi (EN, FR, AR, TR)