İSEDAK kapsamındaki proje ve faaliyetlerin etkili bir şekilde yürütülmesi, koordinasyonu ve izlenmesi amacıyla 21 Kasım 2018 tarihli 14 No’lu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır. Anılan Genelge ile Strateji ve Bütçe Başkanı başkanlığında ilgili Bakanlıkların Bakan Yardımcıları ve Kurumların Başkanlarından müteşekkil bir “İSEDAK Milli Koordinasyon Komitesi” kurulmuştur. Yılda en az iki kez toplanacak olan Komitenin Sekretarya hizmetleri Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Genelgenin tam metni için tıklayınız.