Yazar Arşivi: comcec

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 13. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Sağlık Hizmetlerine Erişim” temasıyla 4 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 13. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Sağlık Hizmetlerine Erişim” temasıyla 4 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 13. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Sağlık Hizmetlerine Erişim” temasıyla 4 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Detaylar için tıklayınız. Devamını Oku »

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 12.Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde İslami Finans ile Altyapı Finansmanı” temasıyla 28 Mart 2019 tarihinde Ankara’da yapılmıştır

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 12.Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde İslami Finans ile Altyapı Finansmanı” temasıyla 28 Mart 2019 tarihinde Ankara’da yapılmıştır

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 12.Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde İslami Finans ile Altyapı Finansmanı” temasıyla 28 Mart 2019 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Detaylar için tıklayınız. Devamını Oku »

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 13. Toplantısı, 21 Mart 2019 tarihinde “İslam Ülkelerinde Ulaştırma Projesi Değerlendirmelerini İyileştirme” temasıyla Ankara, Türkiye’de gerçekleştirilmiştir

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 13. Toplantısı, 21 Mart 2019 tarihinde “İslam Ülkelerinde Ulaştırma Projesi Değerlendirmelerini İyileştirme” temasıyla Ankara, Türkiye’de gerçekleştirilmiştir

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 13. Toplantısı, 21 Mart 2019 tarihinde “İslam Ülkelerinde Ulaştırma Projesi Değerlendirmelerini İyileştirme” temasıyla Ankara, Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. Detaylar için tıklayınız. Devamını Oku »

İSEDAK Proje Finansmanı Eğitim Programı gerçekleştirilmiştir

İSEDAK Proje Finansmanı Eğitim Programı gerçekleştirilmiştir

İSEDAK Proje Finansmanı Eğitim Programı 13-14 Mart 2019 tarihlerinde Ankara Point Hotel’de gerçekleştirilmiştir. Programda katılımcılara İSEDAK Proje Finansmanı uygulama, raporlama, izleme ve ödeme prosedürleriyle ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verilmiştir. Programa 2019 yılında desteklenecek projelerin sahibi üye ülkelerin temsilcileri katılmıştır. Fotoğraflar Devamını Oku »

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 13. Toplantısı 7 Mart 2019 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Gümrük Bilgilerinin Kamusal Erişilebilirliğinin Artırılması” temasıyla Ankara Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirilmiştir

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 13. Toplantısı 7 Mart 2019 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Gümrük Bilgilerinin Kamusal Erişilebilirliğinin Artırılması” temasıyla Ankara Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirilmiştir

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 13. Toplantısı 7 Mart 2019 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Gümrük Bilgilerinin Kamusal Erişilebilirliğinin Artırılması” temasıyla Ankara Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirilmiştir. Detaylar için tıklayınız. Devamını Oku »

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 13. Toplantısı, “İİT-içi Tarımsal Ticaretin Teşviki için Tarımsal Ticaret Politikalarının Gözden Geçirilmesi” temasıyla 21 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 13. Toplantısı, “İİT-içi Tarımsal Ticaretin Teşviki için Tarımsal Ticaret Politikalarının Gözden Geçirilmesi” temasıyla 21 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 13. Toplantısı, “İİT-içi Tarımsal Ticaretin Teşviki için Tarımsal Ticaret Politikalarının Gözden Geçirilmesi” temasıyla 21 Şubat 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Detaylar için tıklayınız. Devamını Oku »

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 13. Toplantısı 13 Şubat 2019 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Sürdürülebilir Destinasyon Yönetim Stratejileri” temasıyla Ankara Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirilmiştir

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 13. Toplantısı 13 Şubat 2019 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Sürdürülebilir Destinasyon Yönetim Stratejileri” temasıyla Ankara Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirilmiştir

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 13. Toplantısı 13 Şubat 2019 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Sürdürülebilir Destinasyon Yönetim Stratejileri” temasıyla Ankara Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirilmiştir. Detaylar için tıklayınız. Devamını Oku »

İSEDAK Proje Finansmanı 6. Proje Teklif Çağrısı Final Listesi açıklanmıştır

İSEDAK Proje Finansmanı 6. Proje Teklif Çağrısı Final Listesi açıklanmıştır

İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İSEDAK Proje Finansmanı 6. Teklif Çağrısı kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirmesini tamamlamış ve 2019 yılında desteklenecek projelerin listesini açıklamıştır. Desteklenmeye hak kazanan projelerin uygulanmaya başlayabilmesi için bir sonraki aşama Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile proje sahipleri arasında Sözleşmenin imzalanmasıdır. Proje sahipleri, Sözleşmenin imzalanmasıyla ilgili detaylar hakkında bilahare bilgilendirilecektir. Final Liste için lütfen tıklayınız. Sorularınız için İSEDAK Koordinasyon Ofisi ile irtibata geçebilirsiniz (pcm@comcec.org). Devamını Oku »

“İSEDAK Milli Koordinasyon Komitesi” kurulmuştur

“İSEDAK Milli Koordinasyon Komitesi” kurulmuştur

Türkiye, 21 Kasım 2018 tarihli 14 No’lu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile “İSEDAK Milli Koordinasyon Komitesi”ni kurmuştur. Söz konusu Komite, İSEDAK kapsamındaki program, proje ve faaliyetlerin ulusal düzeyde etkili bir şekilde yürütülmesi, koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesiyle görevlidir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Başkanlığında İSEDAK Çalışma Gruplarıyla ve önemli İSEDAK projeleriyle ilgili Bakanlıkların Bakan Yardımcıları ve Kurumların Başkanlarından müteşekkil olan bu üst düzey Komite, yılda en az iki kez toplanacaktır. Komitenin Sekretarya hizmetleri Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülecektir. Genelgenin tam metni ve komite üyeleri için tıklayınız. Devamını Oku »

İSEDAK Ticaretin Kolaylaştırılması Yüksek Düzeyli Özel Oturumları, 29 Kasım 2018 tarihinde İSEDAK 34. Bakanlar Toplantısı esnasında yapılmıştır

İSEDAK Ticaretin Kolaylaştırılması Yüksek Düzeyli Özel Oturumları, 29 Kasım 2018 tarihinde İSEDAK 34. Bakanlar Toplantısı esnasında yapılmıştır

İSEDAK TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI ÖZEL OTURUMLARI İSEDAK 34. Toplantısı esnasında, ticaretin kolaylaştırılması konusunda farkındalık yaratmak ve Üye Ülkelerin karşılaştığı zorlukları ele alma metodlarını ve araçlarını tartışmak üzere bir dizi panel düzenlenmiştir. Bu özel oturumlar, 29 Kasım 2018 tarihinde aşağıdaki konularda yapılmıştır: Bölgesel Entegrasyon için Ticaretin Kolaylaştırılması Potansiyelinin Kullanılması Gümrüklerin Modernizasyonundaki Zorluklar ve Muhtemel Çözümler Ticaretin Kolaylaştırılmasında Özel Sektör Katılımı Dijital Çağda Ticaretin Kolaylaştırılması: Sınır Ötesi E Ticaretin Arttırılmasına Yönelik Zorluklar ve Fırsatlar Ticaretin Kolaylaştırılması Özel Forumu Bu etkinliklerin temel hedefi, Görüş Alışverişi Oturumunda ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili diğer paydaşların farklı görüşlerinin tartışılmasını sağlamaktır. Panel konuşmacıları ise Üye Devletlerden üst düzey yetkililer ... Devamını Oku »