Çalışma Grubu Toplantıları 2014 – 2016

ÇG Toplantıları (2018'in İlk Yarısı)

ÇG Toplantıları (2018'in İlk Yarısı)

Çalışma Grupları Tarih Yer
Turizm Çalışma Grubu 11. Toplantısı: İİT Üyesi Ülkelerde Varış Yeri Geliştirme ve Kurumsallaşma Stratejileri: 15 Şubat 2018 Ankara, Türkiye
Tarım Çalışma Grubu 11. Toplantısı: Tarımsal Pazar Performansının İyileştirilmesi: Tarımsal Pazar Enformasyon Sistemlerinin Geliştirilmesi 22 Şubat 2018 Ankara, Türkiye
Ticaret Çalışma Grubu 11. Toplantısı: İİT Üyesi Devletlerde Gümrük Risk Yönetimi Sistemlerinin İyileştirilmesi 8 Mart 2018 Ankara, Türkiye
İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 11. Toplantısı: İİT Üyesi Devletlerde Ulaştırma Koridorlarının Yönetimi: Tehditler, Vakalar and Politika Dersleri 15 Mart 2018 Ankara, Türkiye
İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 10. Toplantısı: İslami Sermaye Piyasalarında Faizsiz Bonoların Rolü 29 Mart 2018 Ankara, Türkiye
İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması  Çalışma Grubu 11. Toplantısı: İT Üyesi Ülkelerde Eğitim Kalitesi 5 Nisan 2018 Ankara, Türkiye

ÇG Toplantıları (2017'nin İkinci Yarısı)

ÇG Toplantıları (2017'nin İkinci Yarısı)

Çalışma Grupları Tarih Yer
Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 10. Toplantısı: “İİT’de Dezavantajlı Çocukların Eğitimi: Yoksulluktan Kaçış Anahtarı” 5 Ekim 2017 Ankara, Türkiye
Turizm Çalışma Grubu 10. Toplantısı: “İİT Üyesi Ülkelerde Turizm Sektöründe Risk ve Kriz Yönetimi ve Krizden Çıkış” 21 Eylül 2017 Ankara, Türkiye
Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 10. Toplantısı: “İİT Üyesi Ülkeler arasında Uluslararası Ulaştırma Koridorlarının İyileştirilmesi: Kavramlar ve Vakalar” 18-19 Ekim 2017 Ankara, Türkiye
Mali İşbirliği Çalışma Grubu 9. Toplantısı: “İslami Finansal Araçların Çeşitlendirilmesi” 26 Ekim 2017 Ankara, Türkiye
Ticaret Çalışma Grubu 10. Toplantısı: “İİT Üyesi Ülkelerde Özel Ekonomik Bölgeler: Deneyimlerden Öğrenme” 2 Kasım 2017 Ankara, Türkiye
Tarım Çalışma Grubu 10. Toplantısı: “Tarımsal Piyasa Performansının İyileştirilmesi: Piyasa Kuruluşlarının Oluşturulması ve Geliştirilmesi” 28 Eylül 2017 Ankara, Türkiye

ÇG Toplantıları (2017'nin İlk Yarısı)

ÇG Toplantıları (2017'nin İlk Yarısı)

Çalışma Grupları Tarih Yer
İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 9. Toplantısı, “Müslüman Dostu Turizm (MDT): İİT Üye Ülkelerindeki Konaklama Tesislere Yönelik Düzenlemeler” temasıyla 16 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenecektir. 16 Şubat 2017 Ankara, Türkiye
İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 9. Toplantısı, “İİT Üye Ülkelerinde Gıda İsrafının Azaltılması” temasıyla, 23 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenecektir. 23 Şubat 2017 Ankara, Türkiye
İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 9. Toplantısı, “İİT Üye Devletlerinde Ticaretin Kolaylaştırılmasına Yönelik Tek Pencere Sistemleri” temasıyla 9 Mart 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenecektir. 9 Mart 2017 Ankara, Türkiye
İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 9. Toplantısı, “İİT Üye Ülkelerinde Geniş Bant İnternet Yaygınlığının Artırılması” temasıyla 16 Mart 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenecektir. 16 Mart 2017 Ankara, Türkiye
İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 8. Toplantısı, “İİT Üye Ülkelerinde Kamu Borcu Yönetiminin İyileştirilmesi” temasıyla 30 Mart 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenecektir. 30 Mart 2017 Ankara, Türkiye
İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 9. Toplantısı, “İİT Üye Ülkelerinde Kötü Beslenme: Yoksulluk Tuzağı” temasıyla, 6 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenecektir. 6 Nisan 2017 Ankara, Türkiye

ÇG Toplantıları (2016'nın İkinci Yarısı)

ÇG Toplantıları (2016'nın İkinci Yarısı)

Çalışma Grupları Tarih Yer
Turizm Çalışma Grubu 8. Toplantısı
“Müslüman Dostu Turizm (MDT): İİT Üyesi Ülkelerde MDT Ürünlerinin ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Pazarlanması”
1 Eylül 2016 Ankara, Türkiye
Ticaret Çalışma Grubu 8. Toplantısı
“İİT Üyesi Ülkeler arasında Sınır Gümrük Kurumları İşbirliğinin Geliştirilmesi”
6 Ekim 2016 Ankara, Türkiye
Tarım Çalışma Grubu 8. Toplantısı
” İİT Üyesi Ülkelerde Hasat Sonrası Kayıplarının Azaltılması”
13 Ekim 2016 Ankara, Türkiye
Mali İşbirliği Çalışma Grubu 7. Toplantısı
“Ulusal ve Küresel İslami Finans Mimarisi: İİT Üyesi Ülkelerin Sorunları ve Muhtemel Çözümleri”
20 Ekim 2016 Ankara, Türkiye
Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 8. Toplantısı
“İİT Üyesi Ülkelerde Karayolu Emniyetinin Geliştirilmesi”
27 Ekim 2016 Ankara, Türkiye
Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu 8. Toplantısı
” İİT Üyesi Ülkelerde Uluslararası Zorunlu Göç: Ev Sahibi Ülkeler tarafından Benimsenen Politika Çerçevesi”
3 Kasım 2016 Ankara, Türkiye

ÇG Toplantıları (2016'nın İlk Yarısı)

ÇG Toplantıları (2016'nın İlk Yarısı)

Çalışma Grupları Tarih Yer
Turizm Çalışma Grubu 7. Toplantısı
“Müslüman Dostu Turizm (MDT): İİT Üyesi Ülkelerde Arz Talep Yönlerinin Anlaşılması.”
4 Şubat 2016 Ankara, Türkiye
Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu 7. Toplantısı
“İİT Üyesi Ülkelerde Hassas Grupların Sosyal Koruma Programlarına Erişimi”
11 Şubat 2016 Ankara, Türkiye
Ticaret Çalışma Grubu 7. Toplantısı
“İİT Üyesi Ülkelerin Uluslararası Standartlara Uyumunun Güçlendirilmesi”
25 Şubat 2016 Ankara, Türkiye
Tarım Çalışma Grubu 7. Toplantısı
” İİT Üyesi Ülkelerde Tarlada Gıda Kayıplarının Azaltılması”
3 Mart 2016 Ankara, Türkiye
Mali İşbirliği Çalışma Grubu 6. Toplantısı
” İİT Üyesi Ülkelerde İslami Finans Stratejilerinin Geliştirilmesi”
17-18 Mart 2016 Ankara, Türkiye
Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 7. Toplantısı
” İİT Üyesi Ülkelerde Karayolu Bakım Onarımının Geliştirilmesi”
24 Mart 2016 Ankara, Türkiye

ÇG Toplantıları (2015'in İkinci Yarısı)

ÇG Toplantıları (2015'in İkinci Yarısı)

Çalışma Grupları Tarih Yer
Turizm Çalışma Grubu 6. Toplantısı
“Etkin Pazarlama Stratejileri: İİT Üyesi Ülkelerde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Odaklı Çözümler”
3 Eylül 2015 Ankara, Türkiye
Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 6. Toplantısı
“İİT Üyesi Ülkelerde Temel Hizmetlerin Sunumunun Geliştirilmesi”
10 Eylül 2015 Ankara, Türkiye
Ticaret Çalışma Grubu 6. Toplantısı
“İİT Üyesi Ülkelerde İyi İşleyen Milli “Ticareti Kolaylaştırma Organlarının” Kurulması”
17 Eylül 2015 Ankara, Türkiye
Tarım Çalışma Grubu 6. Toplantısı
“İİT Üyesi Ülkelerde Tarımsal Değer Zincirinin Geliştirilmesi”
8 Ekim 2015 Ankara, Türkiye
Mali İşbirliği Çalışma Grubu 5. Toplantısı
“İİT Üyesi Ülkelerde Perakende Ödeme Sistemleri”
15 Ekim 2015 Ankara, Türkiye
Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 6. Toplantısı
“İİT Mega Şehirlerinde Kent İçi Ulaşımın İcelenmesi”
22 Ekim 2015 Ankara, Türkiye

ÇG Toplantıları (2015'in İlk Yarısı)

ÇG Toplantıları (2015'in İlk Yarısı)

Çalışma Grupları Tarih Yer
Turizm Çalışma Grubu 5. Toplantısı 5 Şubat 2015 Ankara, Türkiye
Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 5. Toplantısı 12 Şubat 2015 Ankara, Türkiye
Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 5. Toplantısı 26 Şubat 2015 Ankara, Türkiye
Tarım Çalışma Grubu 5. Toplantısı 5 Mart 2015 Ankara, Türkiye
Mali İşbirliği Çalışma Grubu 4. Toplantısı 19 Mart 2015 Ankara, Türkiye
Ticaret Çalışma Grubu 5. Toplantısı 26 Mart 2015 Ankara, Türkiye

ÇG Toplantıları (2014'ün İkinci Yarısı)

ÇG Toplantıları (2014'ün İkinci Yarısı)

Çalışma Grupları Tarih Yer
Turizm Çalışma Grubu 4. Toplantısı 4 Eylül 2014 Ankara, Türkiye
Ulaştırma ve Haberleşme Çalışma Grubu 4. Toplantısı 11 Eylül 2014 Ankara, Türkiye
Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 4. Toplantısı 18 Eylül 2014 Ankara, Türkiye
Tarım Çalışma Grubu 4. Toplantısı 25 Eylül 2014 Ankara, Türkiye
Mali İşbirliği Çalışma Grubu 3. Toplantısı 16 Ekim 2014 Ankara, Türkiye
Ticaret Çalışma Grubu 4. Toplantısı 23 Ekim 2014 Ankara, Türkiye

ÇG Toplantıları ( 2014'ün İlk Yarısı)

ÇG Toplantıları ( 2014'ün İlk Yarısı)

Çalışma Grupları Tarih Yer
Ticaret Çalışma Grubu 3. Toplantısı 27 Şubat 2014 Ankara, Türkiye
Turizm Çalışma Grubu 3. Toplantısı 4 Mart 2014 Ankara, Türkiye
Ulaştırma ve Haberleşme Çalışma Grubu 3. Toplantısı 13 Mart 2014 Ankara, Türkiye
Mali İşbirliği Çalışma Grubu 2. Toplantısı 27 Mart 2014 Ankara, Türkiye
Tarım Çalışma Grubu 3. Toplantısı 3 Nisan 2014 Ankara, Türkiye
Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 3. Toplantısı 10 Nisan 2014 Ankara, Türkiye