İSEDAK 5. Yıllık Odak Noktaları Toplantısı

İSEDAK 5. Yıllık Odak Noktaları Toplantısı, 23-25 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, İSEDAK Çalışma Gruplarına kayıtlı 35 İİT Üyesi Ülkeden Çalışma Grubu Odak Noktaları ve Ulusal Odak Noktaları olmak üzere toplam 111 kişi tarafından katılım sağlanmıştır.

Toplantı sırasında Çalışma Grubu Odak Noktaları ve Ulusal Odak Noktalarına, İSEDAK Stratejisinin uygulanması ile ilgili son gelişmelere yönelik bilgiler verilmiştir. Ulusal düzeyde Odak Noktaları, Strateji’nin uygulanmasına yönelik deneyimlerinin yanı sıra üye ülkeler arasındaki işbirliğinin arttırılmasına yönelik görüşlerini de paylaşma imkanına sahip olmuştur. Ayrıca, araştırma çalışmalarının iyileştirilmesi çerçevesinde, üye ülkelerin vaka analizine ve eğitim gezilerine yönelik konular konuşulmuştur.

Bu bağlamda, İSEDAK Çalışma Grupları çerçevesinde tanımlanan 2018-2020 temalarına yönelik konular da gündeme gelmiştir. Bunun yanı sıra, İSEDAK Proje Finansmanı ile ilgili bir çalıştay düzenlenmiş ve Odak Noktaları, örnek proje hazırlık çalışmasını tatbik etme fırsatı bulmuştur.

Toplantı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz: