İSEDAK Yıllık Odak Noktaları 6. Toplantısı

İSEDAK Yıllık Odak Noktaları 6. Toplantısı 3-5 Temmuz 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir. Toplantıya 97 İSEDAK Çalışma Grubu Odak Noktaları ve 36 İİT üyesi ülkenin Ulusal Odak Noktaları katılmıştır.

Toplantı esnasında, Odak Noktaları, İSEDAK Çalışma Grupları ve İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizmasını içeren İSEDAK aktiviteleri ile ilgili sorunları, üye ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayacak daha etkin ve fonksiyonel şekilde geliştirilmesi bakış açısıyla ele almışlardır. Odak Noktaları, İSEDAK Stratejisi uygulanması ile ilgili gelişmeler hakkında bilgilendirilmiştir. İSEDAK Politika Tavsiyelerinin uygulamasındaki zorlukları ve etkin bir şekilde izlenmesi hakkındaki sorunlar tartışılmıştır. Ayrıca, Odak Noktalarının, Üye Ülkelerin İSEDAK ‘’Bilgi Üretimi’’ çabalarına nasıl katkı sağlayacakları konusu değerlendirilmiştir.

Bu bağlamda, İSEDAK Çalışma Grupları kapsamında tanımlanan 2019-2021 Temaları ele alınmıştır. Buna ek olarak İSEDAK Proje Finansmanı Eğitim Toplantısı düzenlenmiş ve Odak Noktaları, örnek proje hazırlama çalışmalarını uygulama fırsatı bulmuşlardır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için lütfen aşağıdaki linkleri takip edin: