İSEDAK Çalışma Grupları Odak Noktaları Yıllık 3. Toplantısı

İSEDAK Çalışma Grupları Odak Noktaları Yıllık 3. Toplantısı, 10-11 Haziran 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, İSEDAK Çalışma Gruplarına kayıt yaptırmış 32 ülkeden toplam 91 Çalışma Grubu Odak Noktası ve Ulusal Odak Noktası iştirak etmiştir.

Toplantıda Çalışma Grubu Odak Noktaları ve Ulusal Odak Noktaları, İSEDAK Stratejisinin uygulanmasındaki ilerleme durumuna ilişkin bilgilendirilmiş; anılan odak noktalarının Stratejinin uygulanmasında oynadıkları rol ve kendilerinden beklentiler vurgulanmış ve uygulamaya ilişkin deneyimleri, görüş ve önerileri alınmıştır. Ayrıca İSEDAK Çalışma Grupları Toplantılarının en önemli çıktılarından biri olan Politika Tavsiyelerinin üye ülkelerde uygulama durumlarına değinilmiş ve nasıl uygulanabileceklerine yönelik fikir teatisinde bulunulmuştur. Bu bağlamda, İSEDAK Çalışma Grupları kapsamında belirlenen 2016-2018 temalarına ilişkin görüşmelerde bulunulmuştur. Son olarak, İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizması ile ilgili bir eğitim programı yapılmış ve anılan odak noktaları proje hazırlama konusunda çalışma yapma fırsatı bulmuşlardır.

Toplantı ile ilgili daha detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki linkleri takip ediniz: