Haber Arşivi

Duyuru Tarih Yer
list_img
Turizm Çalışma Grubu 8. Toplantısı
“Müslüman Dostu Turizm (MDT): İİT Üyesi Ülkelerde MDT Ürünlerinin ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Pazarlanması”
1 Eylül 2016
Ankara/Türkiye
list_img
Ticaret Çalışma Grubu 8. Toplantısı
“İİT Üyesi Ülkeler arasında Sınır Gümrük Kurumları İşbirliğinin Geliştirilmesi”
6 Ekim 2016
Ankara/Türkiye
list_img Tarım Çalışma Grubu 8. Toplantısı
” İİT Üyesi Ülkelerde Hasat Sonrası Kayıplarının Azaltılması”
13 Ekim 2016
Ankara/Türkiye
list_img
Mali İşbirliği Çalışma Grubu 7. Toplantısı
“Ulusal ve Küresel İslami Finans Mimarisi: İİT Üyesi Ülkelerin Sorunları ve Muhtemel Çözümleri”
 20 Ekim 2016  Ankara/Türkiye
list_img
Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 8. Toplantısı
“İİT Üyesi Ülkelerde Karayolu Emniyetinin Geliştirilmesi”
 27 Ekim 2016  Ankara/Türkiye
list_img Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu 8. Toplantısı
” İİT Üyesi Ülkelerde Uluslararası Zorunlu Göç: Ev Sahibi Ülkeler tarafından Benimsenen Politika Çerçevesi”
 3 Kasım 2016  Ankara/Türkiye