İİT Pamuk Programı

Pamuk üreticisi Üye Ülkeler, özellikle Afrika’daki Üye Ülkeler, arasında ticaret, yatırım ve teknoloji transferini arttırmak amacıyla 22. İSEDAK Oturumu tarafından, İİT pamuk inisiyatifi çerçevesinde, İİT Beş Yıllık Eylem Planı (2007-2011) hazırlanmış ve kabul edilmiştir. Eylem Planı beş yıl süreyle uzatılmıştır (2012-2016). Eylem Planı çerçevesinde 7 proje başarıyla uygulanmıştır. Ayrıca, 30. ve 31. İSEDAK Oturumlarının İİT Pamuk Programı ile ilgili kararları uyarınca kapasite geliştirmeye ilişkin 14 proje SESRIC tarafından bir kapasite geliştirme projesi içinde birleştirilmiştir. İKB Grubu bu projenin 2017 yılı içinde gerçekleştirilmesi için gerekli bütçeyi tahsis etmiştir.

Yukarıda bahsedilen projenin 2017 yılı içinde uygulanmasıyla İİT Pamuk Programının ikinci ve sonuncu aşaması başarıyla tamamlanmış olacaktır.

İİT Pamuk Programı Proje Komitesi ve Yürütme Komitesinin raporları için tıklayınız.