“İİT Ülkelerinde Entegre Veri Tabanı Yönetim Sistemine Yönelik Beşeri ve Kurumsal Kapasitenin Artırılması” (2018-GMBTRANS-556) projesi kapsamında Gambiya’da beş günlük bir eğitim programı düzenlenmiştir

Gambiya Ulaştırma, İş ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan “İİT Ülkelerinde Entegre Veri Tabanı Yönetim Sistemine Yönelik Beşeri ve Kurumsal Kapasitenin Artırılması” başlıklı proje kapsamında, 10-14 Haziran 2019 tarihlerinde Nijerya ve Senegal’in de katılımıyla Gambiya’da beş günlük bir eğitim programı düzenlenmiştir. Eğitim kapsamında, konunun hem teknik-mühendislik hem de yönetsel boyutunun kavranabilmesi için bilgi işlem personelleri ile ulaştırma ekonomisi uzmanlarına veri analizi standartları, sistem prosedürleri ve fonksiyonları üzerine eğitimler verilmiştir.

Fotoğraflar