Özel Sektör İşbirliği

Üye Devletlerde sürdürülebilir ekonomik büyüme  ve yoksulluğun azaltılması için, özel sektörün rolünün artırılması kritik bir öneme sahiptir. Bu bakımdan, özel sektörün İİT Üyesi Devletler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine iştirakinin arttırılması, İSEDAK’ın önemli hedeflerinden biridir. Özel Sektör İşbirliği, İSEDAK Toplantılarının daimi gündem maddeleri arasında yer almaktadır.

Özel Sektör Toplantıları ve İslam Ticaret Fuarları gibi işbirliği çalışmalarına özel sektör katılımının arttırılması amacıyla, Özel Sektör İşbirliği ile ilgili olarak İSEDAK çatısı altında İİT Kuruluşları tarafından pek çok önemli faaliyet düzenlenmektedir.

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) tarafından İSEDAK’ın almış olduğu kararlar doğrultusunda her yıl Özel Sektör Toplantıları düzenlenmektedir. Bu Toplantılar, ortak sorunların ve bu sorunların üstesinden gelmeye yönelik fırsatların görüşülmesi amacıyla üye ülkelerden özel sektör temsilcilerini bir araya getirmektedir. ICCIA, Özel Sektör Toplantıları ile ilgili raporları da İSEDAK Toplantılarına düzenli olarak iletmektedir.

İSEDAK 30. İzleme Komitesi Toplantısına sunulan 16. Özel Sektör Toplantısı ile ilgili ICCIA Raporu İçin tıklayınız.

İİT-içi ticaretin geliştirilmesi amacıyla, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) tarafından İİT üye ülkelerinden birinde iki yılda bir İslam Ticaret Fuarları düzenlenmektedir. ICDT ayrıca, Üye Ülkelerde sektörel ticaret fuarları da düzenlemektedir. ICDT, Ticaret Fuarları ile ilgili raporları da İSEDAK Toplantılarına düzenli olarak iletmektedir.

İSEDAK 31. Toplantısına sunulan Ticaret Fuarları ile ilgili ICDT Raporu İçin tıklayınız.