Tarım

Tarım, insan hayatı için ayrı bir öneme sahip olup hayatta kalabilmek için gereken temel ihtiyaçları karşılamaktadır. Tarım, aynı zamanda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ve istihdama katkı sağladığından ekonomik ve sosyal kalkınma için de önemli bir sektördür. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir kırsal kalkınma anlamında işlevsel bir sektör olarak kabul edilmektedir. Tarım, özellikle Sahra-altı Afrika bölgesindeki bazı ülkelerde kırsal nüfusun büyük bir kısmı için tek geçim kaynağıdır.

Tarım, ayrıca BM tarafından yapılan sıralamaya göre en az gelişmiş ülkeler arasında 21 üyesi bulunan İİT ekonomileri için de önemli bir sektördür. Tarım nüfusu, Üye Ülke toplam nüfusunun üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır.

14-15 Ağustos 2012 tarihlerinde Mekke-i Mükerreme’de düzenlenen 4. Olağanüstü İslam Zirve toplantısında kabul edilen İSEDAK Stratejisi, tarımı İSEDAK’ın işbirliği alanlarından biri olarak tanımlamıştır. İSEDAK Stratejisi’nde, ‘’Üye Ülkelerde tarım sektöründe verimliliğin arttırılması ve gıda güvenliğinin sağlanması’’ stratejik hedef olarak belirlenmiştir. Strateji’de, bu hedefe ulaşılması amacıyla “verimliliğin arttırılması, “düzenleyici çerçeve ve kurumsal kapasite”, “güvenilir ve güncel veriler” ve “piyasa performansı ve erişimi” başlıkları altında dört çıktı alanı öngörülmektedir.

İSEDAK Stratejisi’nin uygulanması kapsamında, İSEDAK Tarım Çalışma Grubu (ÇG) oluşturulmuştur. ÇG Toplantıları; bilgi üretilmesi ve yayılması, deneyim ile iyi uygulamaların paylaşılması, ortak bir anlayış oluşturulması ve bu alanda politikaların birbirine yakınlaştırılmasını sağlayan düzenli bir platform görevi görmektedir.

Çalışma Grubu Toplantıları sırasında yapılan görüşmelere zenginlik katmak amacıyla, Toplantı konusu ile ilgili olarak analitik raporlar ve “İSEDAK Tarım Genel Görünümü” adlı bir çalışma hazırlanarak ÇG Toplantılarına sunulmaktadır. Ayrıca, Toplantı çıktılarını içeren bu Çalışma Grubu Toplantılarının Tutanakları, düzenlenen her ÇG Toplantısından sonra İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından yayınlanmaktadır. İSEDAK Tarım Çalışma Grubu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Bu alanda Üye Ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, bugünde dek 6 Tarım Bakanları Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Tarım Bakanları Toplantısı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Bunun dışında, “İİT Tarım Kapasite Geliştirme Programı (İİT-AgriCAB)” çerçevesinde, SESRIC tarafından Üye Devletler’de farklı tarım ve gıda güvenliği konuları ile ilgili eğitim kursları düzenlenmektedir. İİT-AgriCAB ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.