İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 2. Toplantısı

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu’nun 2. Toplantısı “Tarımsal Verimliliğin Artırılması için İSEDAK Bölgesinde Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) Teşvik Edilmesi” temasıyla 19 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir.

Toplantıya Tarım Çalışma Grubu’na ilişkin odak noktalarını bildirmiş olan ve aralarında Endonezya, İran, Irak, Ürdün, Filistin, Pakistan, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye ve Uganda’nın da bulunduğu 10 Üye Devlet temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC ile özel sektör temsilcilerinin yanı sıra bazı misafirler de Toplantıda hazır bulunmuştur.

Üye Devletlerin temsilcileri, tarım alanında doğrudan yabancı yatırımları ile ilgili olarak kendi ülkelerinde edindikleri deneyimleri, elde ettikleri başarıları ve karşılaştıkları sıkıntıları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “Tarımsal Verimliliğin Arttırılması: İSEDAK Bölgesinde Doğrudan Yabancı Yatırımların Teşvik Edilmesi” ve İSEDAK tarafından hazırlanan “İSEDAK Tarım Genel Görünüm Raporu 2013” adlı çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz: