İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 5. Toplantı Sunumları

“Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi: İİT Üye Ülkelerinde Çiftçi Örgütlerinin Güçlendirilmesi ”
(5 Mart 2015, Ankara)

 1. İSEDAK Tarım Genel Görünümü Raporu

  E. Emrah HATUNOĞLU, İSEDAK Koordinasyon Ofisi

 2. Üye Ülkelerde Çiftçi Örgütlerine ve Politika Ortamına Genel Bakış

  Aly-Khan Jamal, Dalberg

 3. Çiftçi Örgütlerinin Küresel Düzeyde Güçlendirilmesine İlişkin Son Eğilimler ve Üye Ülkelere Yönelik Tavsiyeler

  Aly-Khan Jamal, Dalberg

 4. Üye Ülke Sunumları

  Endonezya

  Umman

  Filistin

  Türkiye

 5. Çiftçi Örgütlerinin Desteklenmesine Yönelik Çok Taraflı Çalışmalar/STK Girişimleri

  Prodromos KALAITZIS, Tarım Kooperatifleri Genel Federasyonu (COGECA)

  Zuhair Arif JWEIHAN, Ürdün İhracatçılar ve Üreticiler Derneği (JEPA)

  Cem KAPTAN, PANKOBİRLİK

 6. İSEDAK Proje Döngü Yönetimi’nden Yararlanılması

  Ali ORUÇ, İSEDAK Koordinasyon Ofisi