TPS-OIC

İİT Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC), İİT-içi ticaretin arttırılması anlamında İSEDAK’ın en önemli projelerinden biridir. Sistemin temeli, üç anlaşmaya dayanmaktadır: Çerçeve Anlaşması, Tercihli Tarife Protokolü (PRETAS) ve Menşe Kuralları.

TPS-OIC’in kurulması ile ilgili müzakerelere yönelik genel kural ve ilkeleri belirleyen Çerçeve Anlaşması, 2002 yılında yürürlüğe girmiştir. Uygulamaya yönelik bir zaman dilimi çerçevesinde tarifelerdeki somut indirim oranlarını belirleyerek Çerçeve Anlaşmasını tamamlayan Tercihli Tarife Protokolü (PRETAS) 2010 yılının Şubat ayında yürürlüğe girmiştir. TPS-OIC çerçevesinde tercihli imtiyaza tabi olan ürünlerin menşenin belirlenmesini sağlayan Menşe Kuralları, 2011 yılının Ağustos ayında yürürlüğe girmiştir. Böylece, sistemin hukuki zemini tamamlanmıştır.

TPS-OIC sisteminin işler hale gelmesi için 10 Üye Ülkenin, aynı anda iki koşulu yerine getirmesi gerekmektedir: Üç TPS-OIC Anlaşmasının imzalanması ve taviz listesinin Ticaret Müzakereleri Komitesi’ne (TMK) teslim edilmesi İSEDAK 30. Oturumu’nda, her iki koşulu aynı anda yerine getiren ülke sayısının 10’u geçmesi üzerine TPS-OIC sisteminin işler hale gelmesi için gereken şartların yerine getirildiği sonucuna varılmıştır. Söz konusu koşulları yerine getiren 12 ülke Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Katar, Kuveyt, Malezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye, Umman ve Ürdün’den oluşmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti de kısa bir süre önce bu ülkelere katılmıştır (bkz. aşağıdaki tablo). Ardından 31. İSEDAK Oturumu’nda ilgili Bakanlar, TPS-OIC Sistemi’nin tamamen uygulamaya konulması için 1 Mart 2016 tarihine kadar her ülkenin gerekli çalışmaları tamamlaması konusunda mutabakata varmıştır. Ancak her ülke, belirlenen süre içerisinde ülke içinde almaları gereken önlemleri almamıştır.

Son olarak TPS-OIC Sistemi’nin desteklenmesi adına başta ICDT ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi olmak üzere ilgili İİT Kuruluşları tarafından Üye Ülkelerin yararına olacak şekilde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

TPS-OIC ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.