İSEDAK 32.Bakanlar Oturumuna Sunulan Elektronik Belge ve Raporlar

AR EN FR

Temel Belgeler

– Taslak Gündem (EN, FR, AR, TR)
– Taslak Program (EN, FR, AR, TR)
– Açıklamalı Taslak Gündem (EN, FR, AR)
– 32. İSEDAK Oturumu Yan Etkinlik Taslak Programı  (EN, FR, AR, TR)
– İSEDAK 31. Oturumu Raporu   (EN, FR, AR)

Gündem Maddesi 1: Açılış ve Gündemin Kabulü

Gündem Maddesi 2: İSEDAK Stratejisi ve Uygulanmasına ilişkin Rapor

        2.1: İSEDAK Stratejisi ve Uygulanması

– İSEDAK Stratejisi ve Uygulanmasına ilişkin İlerleme Raporu (EN, FR, AR)
– 29. Oturum Komitesi Toplantısı Raporu (EN, FR, AR)

                Diğer Referans Belgeler
               – İSEDAK Stratejisi   (EN, FR, AR)

  2.2: İSEDAK İzleme Komitesi 32. Toplantısı Raporu

– İSEDAK İzleme Komitesi 32. Toplantısı Raporu(EN, FR, AR)

Gündem Maddesi 3: İİT On-Yıllık Eylem Programı

– İİT Genel Sekreterliği Raporu (EN, FR, AR)

Gündem Maddesi 4: İİT Üyesi Ülkeler Özelinde Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler

– İİT Üyesi Ülkelere ilişkin Yıllık Ekonomik Rapor-2016 (İİT Ekonomik Genel Görünüm) (EN, FR, AR)

Gündem Maddesi 5: İİT-içi Ticaret

– İSEDAK Koordinasyon Ofisi Ticaret/TPS-OIC Notu (EN, FR, AR)
– İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 8.Toplantısı Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)
– İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 7.Toplantısı Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)
– İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 8.Toplantısı Raporu(EN)
– İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 7.Toplantısı Raporu (EN)

                Diğer Referans Belgeler

– İSEDAK Ticaret ÇG 8. Toplantısı Analitik Raporu: Ticaretin Kolaylaştırılması için İİT Üyesi Ülkeler arasında Sınır İdareleri İşbirliğinin İyileştirilmesi  (EN)
– İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 7. Toplantısı Analitik Raporu: İİT Üyesi Ülkelerin Uluslararası Standartlara Uyumunun Güçlendirilmesi  (EN)
– İSEDAK Ticaret Genel Görünüm 2016  (EN)

5.1 TPS-OIC
– İmza ve Onay Listesi (EN, FR, AR)
 

5.2 İslam Ticaret Fuarları
– İİT Fuar ve Sergileri ile ilgili ICDT Raporları (EN, FR, AR)
– Ticaret Fuarlarına İlişkin Tüzüklerin Gözden Geçirilmesi Konusunda Öneriye İlişkin Açıklama Notu(EN, FR, AR)

 

5.3 DTÖ ile ilgili Teknik Yardım
– İslam Kalkınma Bankasının DTÖ ile ilgili Teknik Yardım ve Kapasite Oluşturma Programına ilişkin Rapor (EN, FR, AR)
– DTÖ Faaliyetlerine ilişkin konularla ilgili ICDT Raporu   (EN, FR, AR)

5.4 Ticaretin Finansmanı Faaliyetleri
– ITFC’nin İİT-içi Ticaretin Arttırılmasına ilişkin İlerleme Raporu   (EN, FR, AR)
      

5.5 SMIIC’in Ticaret ile ilgili Faaliyetleri
– SMIIC Raporu (EN, FR, AR)

Gündem Maddesi 6: Ekonomik İşbirliğinde Özel Sektörün Rolünün Arttırılması

6.1 Özel Sektör Toplantıları
– ICCIA Faaliyetlerine ilişkin Rapor  (EN, FR, AR)
– İslam Ülkelerinde 9. İş Kadınları Forumu Raporu  (EN, FR, AR)
– İİT Üyesi Ülkelerde Hizmet Ticaretinin Artırılması Stratejisi (EN, FR, AR)

6.2 İİT Tahkim Merkezi

Gündem Maddesi 7: Ulaştırma ve Haberleşmenin İyileştirilmesi

– İSEDAK Koordinasyon Ofisi Ulaştırma ve İletişim Notu (EN, FR, AR)
– İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 8. Toplantısı Politika Tavsiyeleri   (EN, FR, AR)
– İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 7. Toplantısı Politika Tavsiyeleri   (EN, FR, AR)
– İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 8. Toplantısı Raporu   (EN)
– İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 7. Toplantısı Raporu (EN)

                Diğer Referans Belgeler

– İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 8. Toplantısı Analitik Raporu: İİT Üyesi Ülkelerde Karayolu Emniyetinin Arttırılması  (EN)
– İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Ç.G. 7.Top. Analitik Raporu: İİT Üyesi Ülkelerde Karayolu Bakım Onarımının Geliştirilmesi (EN)
– İSEDAK Ulaştırma Genel Görünüm 2016  (EN)

Gündem Maddesi 8: Sürdürülebilir ve Rekabetçi bir Turizm Sektörünün Geliştirilmesi

– İSEDAK Koordinasyon Ofisi Turizm Notu (EN, FR, AR)
– İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 8. Toplantısı Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)
– İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 7. Toplantısı Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)
– İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 8. Toplantısı Raporu (EN)
– İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 7. Toplantısı Raporu   (EN)
– ICTM 9. Toplantısı Raporu(EN, FR, AR)
– İİT/İSEDAK Özel Sektör Turizm Forumu 4.Toplantısı Raporu(EN)
                

Diğer Refarans Belgeler

– İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 8. Toplantısı Analitik Raporu: Müslüman Dostu Turizm (MDT): İİT Üyesi Ülkelerde MDT Ürünlerinin ve Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Pazarlanması (EN)
– İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 7. Toplantısı Analitik Raporu: Müslüman Dostu Turizm: İİT Üyesi Ülkelerde Arz ve Talep Yönleri Anlayışı (EN)
– İSEDAK Turizm Genel Görünüm 2016(EN)

Gündem Maddesi 9: Tarım Sektörünün Verimliliğinin Arttırılması ve Gıda Güvenliğinin Sürdürülmesi

– İSEDAK Koordinasyon Ofisi Tarım İşbirliği Notu(EN, FR, AR)
– İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 8. Toplantısı Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)
– İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 7. Toplantısı Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)
– İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 8. Toplantısı Raporu (EN)
– İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 7. Toplantısı Raporu (EN)
– Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma Konusunda  7. İİT Bakanlar Konferansı Raporu (EN, FR)
– Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınma Konusunda  7. İİT Bakanlar Konferansı Kararı (EN, FR)

                Diğer Referans Belgeler

– İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 8. Toplantısı Analitik Raporu: İİT Üyesi Ülkelerde Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılması (EN)
– İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 7. Toplantısı Analitik Raporu: İİT Üyesi Ülkelerde Tarlada Gıda Kayıpların Azaltılması (EN)
– İSEDAK Tarım Genel Görünüm 2016  (EN)

Gündem Maddesi 10: Yoksullukla Mücadele

– İSEDAK Koordinasyon Ofisi Yoksullukla Mücadele Notu(EN, FR, AR)
– İSEDAK Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu 8. Toplantısı Politika Tavsiyeleri  (EN, FR, AR)
– İSEDAK Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu 7. Toplantısı Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)
– İSEDAK Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu 8. Toplantısı Raporu (EN)
– İSEDAK Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu 7. Toplantısı Raporu   (EN)

                Diğer Referans Belgeler

– İSEDAK Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu 8. Toplantısı Analitik Raporu: İİT Üyesi Ülkelerde Zorunlu Göç: Ev sahibi Ülkeler tarafından Uygulanan Politika Çerçevesi  (EN)
– İSEDAK Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu 7. Toplantısı Analitik Raporu: İİT Üyesi Ülkelerde Hassas Grupların Sosyal Koruma Programlarına Erişimi  (EN)
– İSEDAK Yoksulluk Genel Görünüm 2016  (EN)

        10.1 : Kalkınma için İslam Dayanışma Örgütü (ISFD)ve Afrika Özel Kalkınma Programı (SPDA)

– ISFD Faaliyetlerine ilişkin İlerleme Raporu (EN, FR, AR)
– SPDA ile ilgili Rapor (EN, FR, AR)

        10.2 : İİT Pamuk Programı

        10.3 : İİT-VET Programı

 10.4 : Implementation of SDG

– Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Uygulanmasında İİT Kuruluşlarına Katkıları (SDGs)  (EN, FR, AR)

Gündem Maddesi 11: Mali İşbirliğinin Derinleştirilmesi

– İSEDAK Koordinasyon Ofisi Mali İşbirliği Notu   (EN, FR, AR)
– İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 7. Toplantısı Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)
– İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 6. Toplantısı Politika Tavsiyeleri (Bu belge Gündem Maddesi 12 altında tartışılacaktır.) (EN, FR, AR)
– İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 7. Toplantısı Raporu   (EN)
– İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 6. Toplantısı Raporu   (EN)

                Diğer Referans Belgeler

– İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 7. Toplantısı Analitik Raporu: Ulusal ve Küresel İslami Finansal Mimari: İİT Üyesi ülkelerin Sorunları ve Muhtemel Çözümler  (EN)
– İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 6. Toplantısı Analitik Raporu: İİT Üyesi Ülkelerde İslami Finans Stratejilerinin Geliştirilmesi  (EN)
– İSEDAK Mali İşbirliği Genel Görünüm 2016  (EN)

              11.1 : İİT Üyesi Ülkeler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu

– İİT Üyesi Ülkeler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu 10. Toplantısı Raporu (EN)
– İİT Üyesi Ülkeler arasında Altın Borsası Kurulmasına ilişkin Öneri ile ilgili Çalışma   (EN)
        

  11.2 : İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu

– İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu 5. Toplantısı (EN)
– İİT Üyesi Ülkeler arasında Emlak Borsası Kurulmasına ilişkin Öneri ile ilgili Çalışma   (EN)

        11.3 : İİT Merkez Bankaları ve Parasal Otoriteler Toplantıları

Gündem Maddesi 12: İİT Üyesi Ülkelerde İslami Finans Stratejilerinin Geliştirilmesi ile ilgili Görüş Alışverişi

– Görüş Alışverişi Oturumu için Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)

        12.1 İSEDAK 33. Toplantısı Görüş Alışverişi Oturumu için Muhtemel Temalar

Gündem Maddesi 13: 33. İSEDAK Toplantısının Tarihi

Gündem Maddesi 14: Diğer Konular

Gündem Maddesi 15: Kararların Kabulü