İSEDAK 33. Bakanlar Oturumuna Sunulan Elektronik Belge ve Raporlar

AR EN FR

Temel Belgeler

– Gündem  (EN, FR, AR, TR)
– Program  (EN, FR, AR, TR)
– Açıklamalı Taslak Gündem  (EN, FR, AR)
– 33. İSEDAK Oturumu Yan Etkinlik Programı   (EN, FR, AR, TR)
– İSEDAK 32. Oturumu Raporu   (EN, FR, AR)

 

Gündem Maddesi 1: Açılış ve Gündemin Kabulü

 

Gündem Maddesi 2: İSEDAK Stratejisi ve Uygulanmasına ilişkin Rapor

2.1: İSEDAK Stratejisi ve Uygulanması

– İSEDAK Stratejisi ve Uygulanmasına ilişkin İlerleme Raporu  (EN, FR, AR)
– 31. Oturum Komitesi Toplantısı Raporu  (EN, FR, AR)

 Ek Belgeler
 – İSEDAK Stratejisi ile Uyumlaştırılmış ve İİT Kuruluşları tarafından Düzenlenen Etkinliklerin Listesi (Aralık 2016 – Kasım 2017)(EN)
– İSEDAK Stratejisi ile Uyumlaştırılmış ve İİT Kuruluşları tarafından Düzenlenen Etkinliklerin Listesi (Aralık 2017 – Kasım 2018)(EN)
– İİT Kurumlarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili Etkinliklerinin Listesi (EN)

 Diğer Referans Belgeler
  – İSEDAK Stratejisi   (EN, FR, AR)

2.2: İSEDAK İzleme Komitesi 32. Toplantısı Raporu

– İSEDAK İzleme Komitesi 32. Toplantısı Raporu (EN, FR, AR)

 

Gündem Maddesi 3: İİT 2025: Eylem Programının Uygulanması

– İİT Genel Sekreterliği Raporu (EN, FR, AR)

 Diğer Referans Belgeler

– İİT-2025: Eylem Programı (EN, FR, AR)
– İİT-2025: Eylem Programı Uygulama Planı (EN, FR, AR)

 

Gündem Maddesi 4: İİT Üyesi Ülkeler Özelinde Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler

– İİT Üyesi Ülkelere ilişkin Yıllık Ekonomik Rapor-2017 (İİT Ekonomik Genel Görünüm)  (EN, FR, AR)

 

Gündem Maddesi 5: İİT-içi Ticaret

– İSEDAK Koordinasyon Ofisi Ticaret/TPS-OIC Notu  (EN, FR, AR)
– İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 10.Toplantısı Politika Tavsiyeleri  (EN, FR, AR)
– İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 9.Toplantısı Politika Tavsiyeleri  (EN, FR, AR)
– İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 10.Toplantısı Raporu (EN)
– İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 9.Toplantısı Raporu (EN)
– Yönetici Özeti: İİT-İçi Ticarete İlişkin Yıllık Rapor(EN, FR, AR)

Diğer Referans Belgeler

– İSEDAK Ticaret ÇG 10. Toplantısı Analitik Raporu: İİT Üyesi Ülkelerde Özel Ekonomik Bölgeler: Tecrübelerden Öğrenme  (EN)
– İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 9. Toplantısı Analitik Raporu: İİT Üye Devletlerinde Ticaretin Kolaylaştırılmasına Yönelik Tek Pencere Sistemleri  (EN)
– İSEDAK Ticaret Genel Görünüm 2017 (EN)

5.1 TPS-OIC
– İmza ve Onay Listesi  (EN, FR, AR)

5.2 İslam Ticaret Fuarları
– İİT Fuar ve Sergileri ile ilgili ICDT Raporları   (EN, FR, AR)

5.3 DTÖ ile ilgili Teknik Yardım
– İslam Kalkınma Bankasının DTÖ ile ilgili Teknik Yardım ve Kapasite Oluşturma Programına ilişkin Rapor   (EN, FR, AR)
– DTÖ Faaliyetlerine ilişkin konularla ilgili ICDT Raporu  (EN, FR, AR)

5.4 Ticaretin Finansmanı Faaliyetleri
– ITFC’nin İİT-içi Ticaretin Arttırılmasına ilişkin İlerleme Raporu   (EN, FR, AR)
   

5.5 SMIIC’in Ticaret ile ilgili Faaliyetleri
– SMIIC Raporu   (EN, FR, AR)

 

Gündem Maddesi 6: Ekonomik İşbirliğinde Özel Sektörün Rolünün Arttırılması

6.1 Özel Sektör Toplantıları
– ICCIA Faaliyetlerine ilişkin Rapor  (EN, FR, AR)

Diğer Refarans Belgeler

– İİT Ülkeleri için Kırsal Büyüme İçin Temel Altyapının Geliştirmesi Çalıştayı Raporu (EN, FR, AR)
– İİT Ülkeleri için Bilgi Teknolojileri Yoluyla Girişimciliğin Geliştirilmesi Raporu (EN, FR, AR)

6.2 İİT Tahkim Merkezi

 

Gündem Maddesi 7: Ulaştırma ve Haberleşmenin İyileştirilmesi

– İSEDAK Koordinasyon Ofisi Ulaştırma ve İletişim Notu   (EN, FR, AR)
– İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 10. Toplantısı Politika Tavsiyeleri     (Bu belge Gündem Maddesi 12 altında tartışılacaktır.)   (EN, FR, AR)
– İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 9. Toplantısı Politika Tavsiyeleri   (EN, FR, AR)
– İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 10. Toplantısı Raporu   (EN)
– İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 9. Toplantısı Raporu  (EN)

Diğer Referans Belgeler

– İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 10. Toplantısı Analitik Raporu: İİT Üyesi Ülkelerde Sınır Aşan Ulaştırma Koridorlarının İyileştirilmesi: Kavramlar ve Vakalar   (EN)
– İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Ç.G. 9.Top. Analitik Raporu: İİT Üye Ülkelerinde Geniş Bant İnternet Yaygınlığının Artırılması  (EN)
– İSEDAK Ulaştırma Genel Görünüm 2017 (EN)

 

Gündem Maddesi 8: Sürdürülebilir ve Rekabetçi bir Turizm Sektörünün Geliştirilmesi

– İSEDAK Koordinasyon Ofisi Turizm Notu   (EN, FR, AR)
– İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 10. Toplantısı Politika Tavsiyeleri  (EN, FR, AR)
– Konaklama Tesislerini Düzenlemeye Yönelik Taslak İSEDAK MDT Kılavuzu  (EN, FR, AR)
– İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 10. Toplantısı Raporu  (EN)
– İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 9. Toplantısı Raporu   (EN)
– İİT/İSEDAK Özel Sektör Turizm Forumu 5.Toplantısı Raporu  (EN)
                

 Diğer Refarans Belgeler

– İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 10. Toplantısı Analitik Raporu: Turizm Sektöründe Risk ve Kriz Yönetimi: İİT Üyesi Ülkelerde Krizden Kurtulma  (EN)
– İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 9. Toplantısı Analitik Raporu: Müslüman Dostu Turizm (MDT): İİT Üyesi Ülkelerde Konaklama Tesislerine İlişkin Düzenlemeler   (EN)
– İSEDAK Turizm Genel Görünüm 2017   (EN)

 

Gündem Maddesi 9: Tarım Sektörünün Verimliliğinin Arttırılması ve Gıda Güvenliğinin Sürdürülmesi

– İSEDAK Koordinasyon Ofisi Tarım İşbirliği Notu  (EN, FR, AR)
– İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 10. Toplantısı Politika Tavsiyeleri  (EN, FR, AR)
– İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 9. Toplantısı Politika Tavsiyeleri  (EN, FR, AR)
– İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 10. Toplantısı Raporu   (EN)
– İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 9. Toplantısı Raporu  (EN)

Diğer Referans Belgeler

– İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 10. Toplantısı Analitik Raporu: Tarımsal Piyasa Performansının İyileştirilmesi: Piyasa Kuruluşlarının Oluşturulması ve Geliştirilmesi  (EN)
– İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 9. Toplantısı Analitik Raporu: İİT Üye Ülkelerinde Gıda İsrafının Azaltılması  (EN)
– İSEDAK Tarım Genel Görünüm 2017  (EN)

 

Gündem Maddesi 10: Yoksulluğun Azaltılması

– İSEDAK Koordinasyon Ofisi Yoksulluğun Azaltılması Notu  (EN, FR, AR)
– İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 10. Toplantısı Politika Tavsiyeleri   (EN, FR, AR)
– İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 9. Toplantısı Politika Tavsiyeleri  (EN, FR, AR)
– İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 10. Toplantısı Raporu  (EN)
– İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 9. Toplantısı Raporu   (EN)

Diğer Referans Belgeler

– İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 10. Toplantısı Analitik Raporu: İİT Üyesi Ülkelerde Dezavantajlı Çocukların Eğitimi: Yoksulluktan Kurtulmanın Anahtarı  (EN)
– İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 9. Toplantısı Analitik Raporu: İİT Üye Ülkelerinde Kötü Beslenme: Yoksulluk Tuzağı  (EN)
– İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Genel Görünüm 2017   (EN)

10.1 : Kalkınma için İslam Dayanışma Örgütü (ISFD)ve Afrika Özel Kalkınma Programı (SPDA)

– ISFD Faaliyetlerine ilişkin İlerleme Raporu  (EN, FR, AR)
– SPDA ile ilgili Rapor   (EN, FR, AR)

10.2 : İİT‐VET Programı

10.3 : SKH’lerin Uygulanması

– Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Uygulanmasına İlişkin İİT Kurumlarının Faaliyet Listesi (EN, FR, AR)
– İİT Üyesi Ülkelerin SKH Öncelikleri Eğilim Anketi Sonuçları (EN)

 

Gündem Maddesi 11: Mali İşbirliğinin Derinleştirilmesi

– İSEDAK Koordinasyon Ofisi Mali İşbirliği Notu   (EN, FR, AR)
– İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 9. Toplantısı Politika Tavsiyeleri  (EN, FR, AR)
– İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 8. Toplantısı Politika Tavsiyeleri   (EN, FR, AR)
– İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 9. Toplantısı Raporu   (EN)
– İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 8. Toplantısı Raporu   (EN)

Diğer Referans Belgeler

– İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 9. Toplantısı Analitik Raporu: İslami Finans Ürünlerinin Çeşitlendirilmesi  (EN)
– İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 8. Toplantısı Analitik Raporu: İİT Üye Ülkelerinde Kamu Borcu Yönetiminin İyileştirilmesi  (EN)
– İSEDAK Mali İşbirliği Genel Görünüm 2017  (EN)

11.1 : İİT Üyesi Ülkeler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu

– İİT Üyesi Ülkeler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu 11. Toplantısı Raporu   (EN)

11.2 : İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu

– İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu 6. Toplantısı   (EN)

11.3 : İİT Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri Toplantıları
– İİT’ye Üye Ülkeler Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri 15. Toplantısı Sonuç Bildirisi(EN)

 

Gündem Maddesi 12: İİT Üyesi Ülkelerde Sınır Aşan Ulaştırma Koridorlarının Geliştirilmesi

– Görüş Alışverişi Oturumu için Politika Tavsiyeleri   (EN, FR, AR)

12.1 İSEDAK 33. Toplantısı Görüş Alışverişi Oturumu için Muhtemel Temalar

 

Gündem Maddesi 13: 34. İSEDAK Toplantısının Tarihi

Gündem Maddesi 14: Diğer Konular

Gündem Maddesi 15: Kararların Kabulü