İSEDAK 35. Bakanlar Oturumuna Sunulan Elektronik Belge ve Raporlar

AR EN FR

Temel Belgeler

Taslak Gündem (EN, FR, AR, TR)
Taslak Program (EN, FR, AR, TR)
Açıklamalı Taslak Gündem (EN, FR, AR)
35. İSEDAK Oturumu Yan Etkinlik Programı (EN, FR, AR, TR)
İSEDAK 34. Oturumu Raporu (EN, FR, AR)

 

Gündem Maddesi 1: Açılış ve Gündemin Kabulü

 

Gündem Maddesi 2: İSEDAK Stratejisi ve Uygulanmasına ilişkin Rapor

İSEDAK Stratejisi ve Uygulanması

İSEDAK Stratejisi ve Uygulanmasına ilişkin İlerleme Raporu (EN, FR, AR)
35. Oturum Komitesi Toplantısı Raporu (EN, FR, AR)

Diğer Referans Belgeler
İSEDAK Stratejisi (EN, FR, AR)

İSEDAK İzleme Komitesi 35. Toplantısı Raporu

İSEDAK İzleme Komitesi 35. Toplantısı Raporu (EN, FR, AR)

 

Gündem Maddesi 3: İİT 2025: Eylem Programının Uygulanması

İİT Genel Sekreterliği Raporu (EN, FR, AR)

Diğer Referans Belgeler

İİT-2025: Eylem Programı (EN, FR, AR)
İİT-2025: Eylem Programı Uygulama Planı (EN, FR, AR)

 

Gündem Maddesi 4: İİT Üyesi Ülkeler Özelinde Dünyadaki Ekonomik Gelişmeler

– İİT Üyesi Ülkelere ilişkin Yıllık Ekonomik Rapor-2019 (İİT Ekonomik Genel Görünüm) (EN, FR, AR)

 

Gündem Maddesi 5: İİT-içi Ticaret

İSEDAK Koordinasyon Ofisi Ticaret/TPS-OIC Notu  (EN, FR, AR)
İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 14.Toplantısı Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)
İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 13.Toplantısı Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)
İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 14.Toplantısı Raporu (EN)
İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 13.Toplantısı Raporu (EN)
Yönetici Özeti: İİT-İçi Ticarete İlişkin Yıllık Rapor(EN, FR, AR)

Diğer Referans Belgeler

İSEDAK Ticaret ÇG 14. Toplantısı Analitik Raporu: İİT Üyesi Ülkelerde Gümrük Transit Sistemlerinin Geliştirilmesi(EN)
İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 13. Toplantısı Analitik Raporu: İİT Üyesi Ülkelerde Gümrük Bilgilerinin Kamusal Erişilebilirliğinin Artırılması (EN)
İSEDAK Ticaret Genel Görünüm 2019 (EN)

TPS-OIC
İmza ve Onay Listesi (EN, FR, AR)

İslam Ticaret Fuarları
İİT Fuar ve Sergileri ile ilgili ICDT Raporları (EN, FR, AR)

DTÖ ile ilgili Teknik Yardım
Ticarette Bölgesel ve Küresel Entegrasyon için IsDB Teknik Yardım Programı (TAP) (EN, FR, AR)
DTÖ Faaliyetlerine ilişkin konularla ilgili ICDT Raporu (EN, FR, AR)

Ticaretin Finansmanı Faaliyetleri
ITFC’nin İİT-içi Ticaretin Arttırılmasına ilişkin İlerleme Raporu (EN, FR, AR)
ICIEC Performans Özeti 2019 (EN, FR, AR)
İİT Ticari İstihbarat Merkezi Programı (EN, FR, AR)
SMIIC’in Ticaret ile ilgili Faaliyetleri
SMIIC Raporu (EN, FR, AR)

 

Gündem Maddesi 6: Ekonomik İşbirliğinde Özel Sektörün Rolünün Arttırılması

Özel Sektör Toplantıları
ICCIA Faaliyetlerine ilişkin Rapor  (EN, FR, AR)
–  ICD’nin Ekonomik İşbirliğinde Özel Sektörün Rolünü Geliştirmeye Katkısı (EN, FR, AR)

 

Gündem Maddesi 7: Ulaştırma ve Haberleşmenin İyileştirilmesi

İSEDAK Koordinasyon Ofisi Ulaştırma ve İletişim Notu (EN, FR, AR)
İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 14. Toplantısı Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)
İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 13. Toplantısı Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)
İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 14. Toplantısı Raporu (EN)
İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 13. Toplantısı Raporu (EN)

Diğer Referans Belgeler

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 14. Toplantısı Analitik Raporu: İİT Üyesi Ülkelerde Ulaştırma Alanındaki Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (PPP) Projelerinde Risk Yönetimi (EN)
İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 13. Toplantısı Analitik Raporu: İslam Ülkelerinde Ulaştırma Projesi Değerlendirmelerini İyileştirme (EN)
İSEDAK Ulaştırma Genel Görünüm 2019 (EN)

 

Gündem Maddesi 8: Sürdürülebilir ve Rekabetçi bir Turizm Sektörünün Geliştirilmesi

İSEDAK Koordinasyon Ofisi Turizm Notu (EN, FR, AR)
İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 14. Toplantısı Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)
– İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 13. Toplantısı Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)
İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 14. Toplantısı Raporu (EN)
İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 13. Toplantısı Raporu (EN)
İİT/İSEDAK Özel Sektör Turizm Forumu 7.Toplantısı Raporu (EN)
Diğer Refarans Belgeler

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 14. Toplantısı Analitik Raporu: İİT Üye Ülkelerinde Çok Yönlü Turizm Koridorlarının Geliştirilmesi (EN)
İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 13. Toplantısı Analitik Raporu: İİT Üyesi Ülkelerde Sürdürülebilir Destinasyon Yönetim Stratejileri  (EN)
İSEDAK Turizm Genel Görünüm 2019 (EN)

 

Gündem Maddesi 9: Tarım Sektörünün Verimliliğinin Arttırılması ve Gıda Güvenliğinin Sürdürülmesi

İSEDAK Koordinasyon Ofisi Tarım İşbirliği Notu (EN, FR, AR)
İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 14. Toplantısı Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)
İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 13. Toplantısı Politika Tavsiyeleri  (EN, FR, AR)
İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 14. Toplantısı Raporu (EN)
İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 13. Toplantısı Raporu (EN)

Diğer Referans Belgeler

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 14. Toplantısı Analitik Raporu: Gelecekteki Gıda Krizleri Karşısında İslam Ülkelerinde Gıda Sistemlerinin Esnekliğinin Artırılması (EN)
İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 13. Toplantısı Analitik Raporu: İİT içi Tarımsal Ticareti Geliştirmek İçin Tarımsal Ticaret Politikalarını Gözden Geçirme  (EN)
İSEDAK Tarım Genel Görünüm 2019 (EN)

 

Gündem Maddesi 10: Yoksulluğun Azaltılması

İSEDAK Koordinasyon Ofisi Yoksulluğun Azaltılması Notu (EN, FR, AR)
İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 14. Toplantısı Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)
İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 13. Toplantısı Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)
İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 14. Toplantısı Raporu (EN)
İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 13. Toplantısı Raporu (EN)

Diğer Referans Belgeler

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 14. Toplantısı Analitik Raporu: İslam Ülkelerinde Çocuk ve Anne Ölümleri (EN)
İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 12. Toplantısı Analitik Raporu: İİT Üyesi Ülkelerde Sağlık Hizmetlerine Erişim (EN)
İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Genel Görünüm 2019 (EN)

Kalkınma için İslam Dayanışma Örgütü (ISFD) ve Afrika Özel Kalkınma Programı (SPDA)

ISFD Faaliyetlerine ilişkin İlerleme Raporu (EN, FR, AR)
SPDA ile ilgili Rapor (EN, FR, AR)

İİT‐VET Programı

OIC-TVET STRATEJİK YOL Haritası (EN)

SKH’lerin Uygulanması

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Uygulanmasına İlişkin İİT Kurumlarının Faaliyet Listesi (EN, FR, AR)
İİT Ülkelerinde Öncelikli Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Başarılmasına Doğru (EN, FR, AR)

 

Gündem Maddesi 11: Mali İşbirliğinin Derinleştirilmesi

İSEDAK Koordinasyon Ofisi Mali İşbirliği Notu (EN, FR, AR)
İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 13. Toplantısı Politika Tavsiyeleri  (EN, FR, AR)
İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 12. Toplantısı Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)
İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 13. Toplantısı Raporu (EN)
İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 12. Toplantısı Raporu (EN)

Diğer Referans Belgeler

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 13. Toplantısı Analitik Raporu: İİT Üyesi Ülkelerde Tekâfül Sektörünün İyileştirilmesi (EN)
İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 12. Toplantısı Analitik Raporu: İİT Üyesi Ülkelerde İslami Finans ile Altyapı Finansmanı (EN)
İSEDAK Mali İşbirliği Genel Görünüm 2019 (EN)

İİT Üyesi Ülkeler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu

İİT Üyesi Ülkeler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu 13. Toplantısı Raporu (EN)

İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu

İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu 8. Toplantısı (EN)

İİT Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri Toplantıları
İİT-İSEDAK Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri 1. Toplantısı Sonuç Bildirisi (EN)

 

Gündem Maddesi 12: ’ İslam Ülkelerinde Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin Desteklenmesi’’ Konusunda Görüş Alışverişi ile ilgili Görüş Alışverişi

Görüş Alışverişi Oturumu için Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)

İSEDAK 35. Toplantısı Görüş Alışverişi Oturumu için Muhtemel Temalar

 

Gündem Maddesi 13: 36. İSEDAK Toplantısının Tarihi

Gündem Maddesi 14: Diğer Konular

Gündem Maddesi 15: Kararların Kabulü