İSEDAK Çalışma Grupları Odak Noktaları Yıllık 4. Toplantısı

İSEDAK 4. Olağan Odak Noktaları Toplantısı, 1-2 Haziran 2016 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, 84 Çalışma Grubu Odak Noktaları ile İSEDAK Çalışma Grubu’na kayıt olmuş Ulusal Odak Noktaları’nın yanı sıra üye ülkelerin 31 temsilcileri tarafından katılım gösterilmiştir.

Toplantı sırasında Çalışma Grubu Odak Noktaları ve Ulusal Odak Noktaları’na, İSEDAK Stratejisi’nin uygulanması ile ilgili son gelişmelere yönelik bilgiler verilmiştir. Strateji’nin uygulanması konusunda odak noktalarına düşen görevlerin ve kendilerinden beklentilerin de Toplantı’da altı çizilmiştir. Odak Noktaları, Strateji’nin uygulanmasına yönelik deneyimlerinin yanı sıra üye ülkeler arasındaki işbirliğinin arttırılmasına yönelik görüşlerini de paylaşma imkanına sahip olmuştur. Ayrıca, üye ülkelerdeki Politika Tavsiyeleri’nin uygulanma durumu da tartışılmıştır. Bu bağlamda, İSEDAK Çalışma Grupları çerçevesinde tanımlanan 2017-2019 yıllarına yönelik konular da gündeme gelmiştir. Bunun yanı sıra İSEDAK Proje Finansmanı ile ilgili bir çalıştay düzenlenmiş ve odak noktalar, örnek bir proje hazırlık çalışmasını tatbik etme fırsatı yakalamışlardır. Toplantı, Strateji uygulamasının iyileştirilmesine yönelik yöntem ve araçların odak noktaları tarafından mütalaa edildiği özel bir oturum ile sona ermiştir.

Toplantı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linklerden yararlanabilirsiniz: