İSEDAK Covid-19 Ticaret İstişare Toplantısı

İSEDAK COVID-19 Ticaret İstişare Toplantısı, 13 Temmuz 2020’de “COVID-19’un İİT Üyesi Ülkelerde Ticarete Etkileri ve Geleceği” temasıyla sanal toplantı şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 21 Üye Devletten 34 temsilci katılmıştır. Ayrıca UNCTAD, SESRIC, ICDT, SMIIC, ITFC ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu, COVID-19 salgını üzerine düzenlenen istişare toplantısında, pandeminin ticaret politikaları üzerindeki mevcut ve gelecekteki potansiyel etkilerini tartışmış, üye ülkeler arasında uzmanlık ve iyi uygulama deneyimi alışverişinde bulunmuş, üye ülkelerin ihtiyaç ve deneyimlerine dayalı işbirliği fırsatlarını görüşmüştür.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz: