İSEDAK Faaliyetleri (2017 – 2018)

Bakanlar Oturumu

Bakanlar Oturumu

Bakanlar Oturumu Tarih Yer
33. İSEDAK Bakanlar Oturumu 20-23 Kasım, 2017 İstanbul, Türkiye
34. İSEDAK Bakanlar Oturumu 26-29 Kasım, 2018 İstanbul, Türkiye

ÇG Toplantıları (Eylül-Kasım 2017)

ÇG Toplantıları (Eylül-Kasım 2017)

Çalışma Grupları Tarih Yer
Turizm Çalışma Grubu 10. Toplantısı: “İİT Üyesi Ülkelerde Turizm Sektöründe Risk ve Kriz Yönetimi ve Krizden Çıkış” 21 Eylül 2017 Ankara, Türkiye
Tarım Çalışma Grubu 10. Toplantısı: “Tarımsal Piyasa Performansının İyileştirilmesi: Piyasa Kuruluşlarının Oluşturulması ve Geliştirilmesi” 28 Eylül 2017 Ankara, Türkiye
Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 10. Toplantısı: “İİT’de Dezavantajlı Çocukların Eğitimi: Yoksulluktan Kaçış Anahtarı” 5 Ekim 2017 Ankara, Türkiye
Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 10. Toplantısı: “İİT Üyesi Ülkeler arasında Uluslararası Ulaştırma Koridorlarının İyileştirilmesi: Kavramlar ve Vakalar” 18-19 Ekim 2017 Ankara, Türkiye
Mali İşbirliği Çalışma Grubu 9. Toplantısı: “İslami Finansal Araçların Çeşitlendirilmesi” 26 Ekim 2017 Ankara, Türkiye
Ticaret Çalışma Grubu 10. Toplantısı: “İİT Üyesi Ülkelerde Özel Ekonomik Bölgeler: Deneyimlerden Öğrenme” 2 Kasım 2017 Ankara, Türkiye

ÇG Toplantıları (Şubat - Nisan 2018)

ÇG Toplantıları (Şubat - Nisan 2018)

Çalışma Grupları Tarih Yer
Turizm Çalışma Grubu 11. Toplantısı: İİT Üyesi Ülkelerde Varış Yeri Geliştirme ve Kurumsallaşma Stratejileri: 15 Şubat 2018 Ankara, Türkiye
Tarım Çalışma Grubu 11. Toplantısı: Tarımsal Pazar Performansının İyileştirilmesi: Tarımsal Pazar Enformasyon Sistemlerinin Geliştirilmesi 22 Şubat 2018 Ankara, Türkiye
Ticaret Çalışma Grubu 11. Toplantısı: İİT Üyesi Devletlerde Gümrük Risk Yönetimi Sistemlerinin İyileştirilmesi 7-8 Mart 2018 Ankara, Türkiye
İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 11. Toplantısı: İİT Üyesi Devletlerde Ulaştırma Koridorlarının Yönetimi: Tehditler, Vakalar and Politika Dersleri 15 Mart 2018 Ankara, Türkiye
İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 10. Toplantısı: İslami Sermaye Piyasalarında Faizsiz Bonoların Rolü 29 Mart 2018 Ankara, Türkiye
İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması  Çalışma Grubu 11. Toplantısı: İT Üyesi Ülkelerde Eğitim Kalitesi 5 Nisan 2018 Ankara, Türkiye

İzleme Komitesi

İzleme Komitesi

İzleme Komitesi Tarih Yer
İSEDAK İzleme Komitesi 34. Toplantısı 9-10 Mayıs, 2018 Ankara, Türkiye

Odak Noktaları

Odak Noktaları

Odak Noktaları Tarih Yer
İSEDAK Yıllık Odak Noktaları 6. Toplantısı 3-5 Temmuz, 2018 Ankara, Türkiye

ÇG Toplantıları (Eylül-Kasım 2018)

ÇG Toplantıları (Eylül-Kasım 2018)

Çalışma Grupları Tarih Yer
İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 12. Toplantısı: İİT Üyesi Ülkelerde Destinasyon Pazarlama Stratejileri 13 Eylül 2018 Ankara, Türkiye
İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 12. Toplantısı: İİT Üyesi Ülkeler Arasında Tarımsal Gıda Ticaret Ağlarının Teşviki İçin Tarımsal Gıda Ticaret Yapılarının Analizi 20 Eylül 2018 Ankara, Türkiye
İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 12. Toplantısı: İİT Üyesi Ülkelerde Beceri Gelişimi: Mesleki Eğitim 4 Ekim 2018 Ankara, Türkiye
İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 12. Toplantısı: İİT Üyesi Ülkelerde Ulusal Ulaştırma Altyapılarının Planlanması 11 Ekim 2018 Ankara, Türkiye
İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 11. Toplantısı: İslami Fon Yönetimi 25 Ekim 2018 Ankara, Türkiye
İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 12. Toplantısı: İİT Üyesi Ülkelerde Yetkilendirilmiş Yükümlülük Programlarının Geliştirilmesi 1 Kasım 2018 Ankara, Türkiye