İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 8.Toplantısı Sunumları

“Ticaretin Kolaylaştırılması için İİT Üyesi Ülkeler arasında Sınır İdareleri İşbirliğinin İyileştirilmesi”

(6 Ekim 2016, Ankara, Türkiye)

 1. İSEDAK Ticaret Outlook 2016

  Vildan BARAN, Uzman, İSEDAK Koordinasyon Ofisi

 2. Ticaretin Kolaylaştırılmasında Sınır İdareleri İşbirliğinin Rolü

  Dr. Juha HINSTA, Kıdemli Araştırmacı, Sınır Ötesi Araştırma Derneği

 3. İİT Üyesi Ülkeler arasında Sınır Ötesi İşbirliği

  Dr. Juha HINSTA, Kıdemli Araştırmacı, Sınır Ötesi Araştırma Derneği

 4. İİT Üyesi Ülkeler arasında Sınır Ötesi İşbirliğinin İyileştirilmesi konusundaki Politika Sorularına Üye Ülkelerin Cevapları

  Mustafa Adil SAYAR, Uzman, İSEDAK Koordinasyon Ofisi

 5. İSEDAK Proje Finansmanının Kullanılması

  Ali ORUÇ, Uzman, İSEDAK Koordinasyon Ofisi

 6. Üye Ülke Sunumları 

  Fas
  Pakistan
  Türkiye