34. İSEDAK İzleme Komitesine Sunulan Doküman ve Raporlar

AR EN FR

Temel Belgeler

– Taslak Gündem (EN, FR, AR, TR)
– Taslak Program (EN, FR, AR, TR)
– Açıklamalı Taslak Gündem (EN, FR, AR)

 

Gündem Maddesi 1: Toplantı Açılışı ve Gündemin Kabulü

 

Gündem Maddesi 2: İSEDAK Stratejisi ve Uygulanmasına İlişkin Rapor

– İSEDAK Stratejisi ve Uygulanmasına ilişkin İlerleme Raporu (EN, FR, AR)
– 32. Oturum Komitesi Raporu (EN, FR, AR)

                Diğer Referans Belgeleri

– İSEDAK Stratejisi (EN, FR, AR)
– 33. İSEDAK Bakanlar Oturumu Kararı(EN, FR, AR)
– İSEDAK İzleme Komitesi 33. Toplantısı Raporu(EN, FR, AR)

 

Gündem Maddesi 3: İİT-2025’in Uygulanması: Eylem Programı

– İİT Genel Sekreterliği Raporu(EN, FR, AR)

                 Diğer Referans Belgeleri
– İİT-2025: Eylem Programı Uygulama Planı (EN)

 

Gündem Maddesi 4: İİT-İçi Ticaret

– İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 11. Toplantısı Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)
– İSEDAK Koordinasyon Ofisi Ticaret/TPS-OIC Notu(EN, FR, AR)
– Yönetici Özeti: 2016-2017 İİT Üye Ülkeleri Arası Ticaret Yıllık ICDT Raporu((EN, FR, AR)

                 Diğer Referans Belgeleri

– Ticaret Çalışma Grubu 11. Toplantısı Raporu(EN)
– İİT Üyesi Devletlerde Gümrük Risk Yönetimi Sistemlerinin İyileştirilmesi (11. İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu Analitik Raporu)(EN)
– İSEDAK Ticaret Genel Görünüm 2017 (EN)

        4.1 TTS-İİT

– İmza ve Onay Listesi(EN, FR, AR)
       

                Diğer Referans Belgeleri

– TPS-OIC Anlaşmaları (EN)
– Sık Sorulan Sorular(EN)

 4.2 İslami Ticaret Fuarları

– İİT Fuar ve Sergiler ile ilgili ICDT Raporları (EN, FR, AR)

         4.3 DTÖ ile Bağlantılı Teknik Yardım

– İslam Kalkınma Bankasının DTÖ ile ilgili Teknik Yardım ve Kapasite Oluşturma Programına İlişkin Rapor (EN, FR, AR)
– Dünya Ticaret Örgütü Faaliyetlerine İlişkin Hususlar Hakkında ICDT Raporu (EN, FR, AR)

         4.4 Ticaret Finansmanı Faaliyetleri

– ITFC’nin İİT-İçi Ticaretin Geliştirilmesine İlişkin İlerleme Raporu (EN, FR, AR)
– ICIEC’in Performans Bilgi Notu 2017(EN)
– Ticari İstihbarat Merkezi Kavram Kağıdı(EN, FR, AR)
        

4.5 SMIIC’in Ticaretle Bağlantılı Faaliyetleri

– SMIIC Raporu(EN, FR, AR)

 

Gündem Maddesi 5: Ekonomik İşbirliğinde Özel Sektörün Rolünün Artırılması

         5.1 Özel Sektör Toplantıları

– Özel Sektör Toplantılarına İlişkin ICCIA Raporu (EN, FR, AR)

                Other Reference Documents

– “Teknoloji Girişimciliği Savunması ve İş Geliştirme ve Teknoloji Parklarının Yönetimi” Eğitim Programı Hakkında Rapor(EN)

 

Gündem Maddesi 6: Ulaştırma ve Haberleşmenin İyileştirilmesi

– İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 11. Toplantısı Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)
– Ulaştırma ve İletişim ile ilgili İSEDAK Koordinasyon Ofisi Notu (EN, FR, AR)

                Diğer Referans Belgeleri

– 11. Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu Toplantısı Raporu (EN)
– İİT Üyesi Devletlerde Ulaştırma Koridorlarının Yönetimi: Tehditler, Vakalar and Politika Dersleri (İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 11. Toplantısı Analitik Raporu) (EN)
– İSEDAK Ulaştırma Genel Görünüm 2017(EN)

 

Gündem Maddesi 7: Sürdürülebilir ve Rekabetçi bir Turizm Sektörünün Geliştirilmesi

– İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 11. Toplantısı Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)
– Turizm ile İlgili İSEDAK Koordinasyon Ofisi Notu (EN, FR, AR)
– İİT/İSEDAK Özel Sektör Turizm Forumu 6.Toplantısı Raporu (EN)
– ICTM 10. Oturum Raporu(EN, FR, AR)

                Diğer Referans Belgeleri

– Turizm Çalışma Grubu 11. Toplantı Raporu (EN)
– İİT Üyesi Ülkelerde Destinasyon Geliştirme ve Kurumsallaşma Stratejileri (İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 11. Toplantısı Analitik Raporu) (EN)
– İSEDAK Turizm Genel Görünüm 2017 (EN)

 

Gündem Maddesi 8: Tarım Sektöründe Verimliliğin Artırılması ve Gıda Güvenliğinin Sürdürülmesi

– İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 11. Toplantısı Politika Tavsiyeleri(EN, FR, AR)
– İSEDAK Koordinasyon Ofisi Tarım İşbirliği Notu(EN, FR, AR)

                Diğer Referans Belgeleri

– İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 11. Toplantı Raporu (EN)
– Tarımsal Pazar Performansının İyileştirilmesi: Tarımsal Pazar Enformasyon Sistemlerinin Geliştirilmesi (İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 11. Toplantısı Analitik Raporu) (EN)
– İSEDAK Tarım Genel Görünüm 2017(EN)

 

Gündem Maddesi 9: Yoksulluğun Azaltılması

– İSEDAK Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu 11. Toplantısı Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)
– İSEDAK Koordinasyon Ofisi Yoksullukla Mücadele Notu (EN, FR, AR)

                Diğer Referans Belgeleri

– İSEDAK Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu 11. Toplantısı Raporu (EN)
– İİT Üyesi Ülkelerde Eğitim Kalitesi (İSEDAK Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu 11. Toplantısı Analitik Raporu) (EN)
– İSEDAK Yoksulluk Genel Görünüm 2017 (EN)

        9.1 : Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu (ISFD) ve Afrika Kalkınması için Özel Program (SPDA)

– Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu İlerleme Raporu (ISFD) (EN, FR, AR)
– SPDA ile İlgili Rapor (EN, FR, AR)

        9.2 : İİT-VET Programı

– İİT Üyesi Ülkelere Yönelik Mesleki Eğitim ve Eğitim Programı Raporu (EN, FR, AR)

                Diğer Referans Belgeleri

– Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDGs) Uygulanmasında İİT Kuruluşlarının Katkıları (EN, FR, AR)

 

Gündem Maddesi 10: Mali İşbirliğinin Derinleştirilmesi

– İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 10. Toplantısı Politika Tavsiyeleri (EN, FR, AR)
İSEDAK Koordinasyon Ofisi Mali İşbirliği Notu(EN, FR, AR)

                Diğer Referans Belgeleri

– İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 10. Toplantısı Raporu(EN)
– İslami Sermaye Piyasalarında Sukukun Rolü (İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 8. Toplantısı Analitik Raporu)(EN)
– İSEDAK Mali İşbirliği Genel Görünüm 2017 (EN)

        10.1 : İİT Üye Devletleri Menkul Kıymet Borsaları Forumu

– İİT Üye Ülkeleri Menkul Kıymetler Borsaları Forumu 11. Toplantısı Raporu (EN)

        10.2 : İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu

– İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu 6. Toplantısı (EN)

 

Gündem Maddesi 11: “Ticaretin Kolaylaştırılması: İİT Üyesi Devletlerde Gümrüklerde Risk Yönetimi Sistemlerinin İyileştirilmesi” ile ilgili Görüş Alışverişi Hazırlıkları

 

Gündem Maddesi 12: İSEDAK 34. Oturumunun Taslak Gündemi

– İSEDAK 34. Oturumunun Taslak Gündemi(EN, FR, AR, TR)

 

Gündem Maddesi 13: Diğer Konular

 

Gündem Maddesi 14: Raporun Kabulü