Yayınların tüm metni için : ebook.comcec.org

SON YAYINLAR

Turizm

Modern turizm endüstrisi etkin işleyen Destinasyon Yönetim Kuruluşlarını gerektirmektedir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Tarım

Tarımsal Piyasa Bilgi Sistemleri (MIS); Gıda güvenliği sağlanmasında ve ticari tarımsal gıda üretim ve pazarlamasında risk yönetim çözümlerinden biri olarak yararlanılan önemli bir araçtır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Krizlerden kaynaklanan olumsuz etkiler kaçınılmazken, doğru adımlar atılırsa turizm sektörü yeniden canlanabilmektedir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Temel gıda arzında kendi kendine yeterli olma ve sürdürülebilir gıda güvenliğinin
sağlanması için tarımsal piyasaların istikrarlı şekilde işlemesi ve bunun için etkili piyasa kuruluşlarının var olması gerekmektedir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Müslüman Dostu Turizm, önemi her geçen gün artan turizmin yeni bir alt sektörüdür. Müslüman turistlerin talepleri hem İslam coğrafyasında hem de başta Avrupa ve Uzak doğu olmak üzere diğer bölgelerde daha fazla dikkate alınmaktadır. Günümüzde gelişen bu alt sektörün düzenleme ve denetim ihtiyacı hükümetler ve turizm işletmeleri tarafından daha fazla hissedilmektedir. Bu yeni pazardan pay almak isteyen birçok ülke ve tesis bu alana yatırım yapmaktadır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

İslam ülkelerinde gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli bir sorun olan gıda israfına yönelik sınırlı sayıda ülkede özel mevzuat veya strateji bulunmaktadır. Gıda israfının önüne geçilmesi için İslam ülkelerinde en sık kullanılan yöntem tüketilmeyen gıdaların ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına yönelik uygulanan Gıda Bankacılığıdır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.


Yoksullukla Mücadele

Eğitim kalitesi açısından İslam ülkeleri ortalaması PISA ve TIMSS gibi uluslararası değerlendirmelerde gelişmiş ve diğer gelişmekte olan ülkelerin gerisinde kalmaktadır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Ticaret

Gümrüklerde Risk Yönetimi, ticaretin kolaylaştırılması ve güvenli ticaretin sağlanması arasında sürdürülebilir bir denge kurma amacına hizmet eden en önemli araçlardan biridir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

İİT üyesi ülkelerde yaşayan ilkokul çağındaki yaklaşık 30 milyon çocuk okula gidememektedir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Özel Ekonomik Bölgeler hizmet sektörünü ve ihracata dönük imalat sektörünü hızlandırarak ekonomideki çeşitliliğin artmasını kolaylaştırmakta ve yeni istihdam alanları ortaya çıkmasına vesile olmaktadır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

“İslam ülkeleri; sağlıksız beslenmeden diğer ülkelere göre daha fazla etkilenmektedir. İslam ülkelerinde, 5 yaş altı çocukların %33’ü kısa, %11’i çok zayıf ve %53’ü anemilidir. Bu oran diğer ülkelerde ise sırasıyla %29, %10 ve %43’tür.” Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Uluslararası ticaretin önünde engel oluşturan formalitelerin azaltılması, basitleştirilmesi veya uyumlulaştırılması için kullanılan önemli araçlardan olan Tek Pencere Sistemleri, son yıllarda birçok İİT Üyesi Ülke tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.


Ulaştırma

Sınır aşan ulaştırma koridorunun etkin yönetişimi, koridorun etkili ve verimli işleyişi bakımından kritik öneme sahiptir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Mali İşbirliği

Sukuk kısa vadede likidite yönetim aracı, orta-uzun vadede ise altyapı ve gayrimenkul projelerinin finansmanı, varlık edinimi, şirket büyümesi ve proje finansman için kullanılabilecek önemli bir finansal enstrümandır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Sınır aşan ulaştırma koridorları, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarının yanı sıra bölgesel taşımacılık, bölgesel kalkınma ve entegrasyon için kritik öneme sahiptir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Finansal ürünlerin ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi ihtiyacı, endüstrinin gelişimi için önemli bir mihenk noktası olarak ortaya çıkmaktadır.Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

2015 yılı verilerine göre, internet yaygınlığı OECD ülkelerinde %77,24 olarak gerçekleşirken, Dünya genelinde bu oran %43,84 düzeyindedir. İslam ülkelerinde internet yaygınlığı %30,59 seviyesinde olup, bu oran OECD ve Dünya ortalamasının altındadır. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

İslam ülkelerinde ortalama kamu borcu/GSYİH oranında son yıllarda artan bir eğilim görülmektedir. 2012 yılında %36,7 olan ortalama kamu borcu/GSYİH oranının 2017 yılı sonunda %51,1’e ulaşması beklenmektedir. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.