İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 4. Toplantısı

Mali İşbirliği Çalışma Grubu 4. Toplantısı, 19 Mart 2015 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Bankacılık Denetim Mekanizmalarını Geliştirilmesi” temasıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Mali İşbirliği Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 19 Üye Ülke temsilcisi katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla, Benin, Bangladeş, Burkina Faso, Filistin, Gambiya, Irak, Iran, Kamerun, Katar, Kuveyt, Mozambik, Nijer, Pakistan, Sudan, Togo, Tunus, Türkiye, Uganda ve Ürdün’dür. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası Grubu(IDB), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İİT Üyesi Ülkeler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu Sekretaryası, İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu Sekretaryası, Batı Afrika Ülkeleri Merkez Bankası ve Dünya Bankası Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi temsilcileri de Toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, bankacılık sektörü denetim mekanizmaları çerçevesini, bu alanda karşılaştıkları zorlukları ve işbirliğini geliştirmek için politika önerileri geliştirilmesi hususlarını görüşmüşlerdir. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkeler Bankacılık Denetim Mekanizmalarının Geliştirilmesi” isimli Çalışma değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: