Temel gıda arzında kendi kendine yeterli olma ve sürdürülebilir gıda güvenliğinin
sağlanması için tarımsal piyasaların istikrarlı şekilde işlemesi ve bunun için etkili piyasa kuruluşlarının var olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.