“İİT Üyesi Ülkeler Arasında Tarımsal Gıda Ticaret Ağlarının Teşviki İçin Tarımsal Gıda Ticaret Yapılarının Analizi ”

(20 Eylül 2018, Crowne Plaza Oteli, Ankara, Turkey)

  1. İSEDAK Tarım Genel Görünüm Raporu 2018
  1. Dünya ve İİT Ülkelerinde Tarımsal Gıda Ticaret Ağlarına Genel Bakış
  1. Seçilmiş Vaka Analizleri ve Politika Tavsiyeleri
  1. İİT Üyesi Ülkelerde Tarımsal Gıda Ticareti Yapılarına ilişkin Politika Sorularına Üye Ülkelerin Cevapları
  1. İSEDAK Proje Finansmanı İmkânlarından Yararlanılması
  1. Üye Ülke Sunumları
  1. Uluslararası Kuruluş(ların)/Özel Sektörün Katkıları

“Tarımsal Emtia Gelişiminde Uluslararası ve Bölgesel Ticaret İşbirliğinin Rolü”