İSEDAK İzleme Komitesi 36. Toplantısı (20-21 Ekim 2020)

 

 

GÜNDEM, PROGRAMLAR VE RAPOR

 • Gündem
 • Program
 • Açıklamalı Taslak Gündem
 • Bilgi Broşürü
 • Rapor

36. İSEDAK – İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISINA SUNULACAK RAPOR VE ÇALIŞMALAR

oic-small

İSEDAK Koordinasyon Ofisi

 • İSEDAK Stratejisi ve Uygulanmasına İlişkin Rapor
 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi Ticaret Bilgi Notu
 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi Tarım Bilgi Notu
 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi Mali İşbirliği Bilgi Notu
 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi Yoksulluğun Azaltılması Bilgi Notu
 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi Ulaştırma ve İletişim Bilgi Notu
 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi Turizm Bilgi Notu
comcec_logo_s

İslam İşbirliği Teşkilatı

 • İİT-2025’in Eylem Programınun Uygulanması Hakkında Genel Sekreterlik Raporu
icdt_small

İslam Ticareti Geliştirme Merkezi

 • Yönetici Özeti: İİT Üye Ülkeleri Arası Ticaret Yıllık Raporu
 • Dünya Ticaret Örgütü Faaliyetlerine İlişkin Hususlar Hakkında ICDT Raporu
 • İİT Fuar ve Sergileri ile ilgili ICDT Raporları
idb_small

İslam Kalkınma Bankası

 • DTÖ-Bağlantılı Teknik Yardım ve Kapasite Oluşturma Programına ilişkin IDB Raporu
 • Kalkınma için İslami Dayanışma Fonu Faaliyetleri Hakkında İlerleme Raporu (ISFD)
 • Afrika’nın Kalkınması için Güncelleştirilmiş Özel Program (SPDA)
 • İİT- İÇİ Ticaretin Arttırılmasına ilişkin ITFC İlerleme Raporu
sesric_small

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi

 • İSEDAK Stratejisinin Uygulanması Bağlamında SESRIC Faaliyet Raporu
smiic_small

İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü

 • İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC)’in Faaliyetlerine ilişkin Rapor
iccia_small

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası

 • ICCIA Faaliyetlerine İlişkin Rapor