İİT Mesleki Eğitim Programı 2009 yılında düzenlenen İSEDAK Ekonomi Zirvesinde resmen başlatılmıştır. Kapasite Geliştirme Programları OIC-VET’in önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Program, Üye Ülkelerdeki mesleki eğitim ve öğretim kalitesini artırmak, bu şekilde bireylere bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar sunmak ve dolayısıyla Üye Ülkelerin ekonomilerinin gelişmesine ve rekabet edebilirliğine katkıda bulunmak amacıyla başlatılmıştır. OIC-VET kapsamında, istatistik, tarım ve çevre, ekonomi, finans ve ticaret, istihdam, sağlık, bilgi, iletişim ve ulaştırma, istihdam ve sosyal güvenlik, sosyal politika ve turizm olmak üzere dokuz farklı alanda ve birçok alt başlık altında kapasite geliştirme programları yürütülmektedir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.