İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 6. ve 7. Olağanüstü İslam Zirvesi Nihai Bildirileri  (Aralık 2017; Mayıs 2018) ile 34. ve 35. İSEDAK Bakanlar Toplantısı Kararları (2018, 2019, İstanbul) çerçevesinde 2020 yılında başlatılan İSEDAK Kudüs Programı kapsamında, Kudüs’e kültür ve turizm alanında teknik ve mali destek sağlanmaktadır.

Kudüs’ün İslami öneminin yanı sıra Filistin-Arap kimliğinin de ön plana çıkarılması genel amacı çerçevesinde; Kudüs’teki kültür, ticaret, ekonomi ve eğitim alanlarının turizm sektörüyle eklemlendiği çok yıllı bir program altında birbirini tamamlayan projeler uygulanmaktadır.

Bu kapsamda, Kudüs’ün kültürel, tarihi ve arkeolojik yapısının restore edilmesi; turizm alanındaki beşeri ve kurumsal kapasitesinin artırılması; destinasyona ilişkin geliştirme, yönetim, pazarlama gibi çalışmaların daha etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik projelere destek verilmektedir.

Program kapsamında uygulanan tüm projelerin hukuki ve mali sorumluluğu Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı’ndadır. Kudüs Turizm ve Miras Konseyi’nin uygulama ortağı olduğu projeler; tüzel kişiliği haiz, kâr amacı gütmeyen ve Kudüs’te faaliyet gösteren turizm meslek birlikleri, kültür, eğitim ve sanat alanında hizmet sunan toplum merkezleri ile mesleki eğitim kurumları tarafından uygulanmaktadır.

2020 yılındaki pilot aşamasında, uygulama ortağı olan Kudüs Turizm ve Miras Konseyi tarafından Kudüs’ün turizm altyapısının analizi ile Konseyin kurumsal kapasitesinin artırılmasına yönelik 2 farklı proje uygulanmıştır.

İlk iki projenin çıktılarının değerlendirilmesi sonucunda, 2021 yılında program Kudüs’te ilgili alanlarda faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşlarına da açılmıştır. Bu kapsamda alınan teklifler sonucunda; sanat sergisi, makine/teçhizat alımı, eğitim ve kapasite geliştirme, renovasyon, araştırma, görsel-işitsel-yazılı farkındalık yaratma materyali geliştirilmesi gibi çeşitli konu ve temalarda 6 farklı projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

Programın 2022 yılında da derinleştirilerek devam ettirilmesi öngörülmektedir.

DESTEKLENEN PROJELER

2020

  • Analyzing the Tourism Infrastructure and Developing a Tourism Destination Road Map for Al-Quds
  • Supporting Institutional Capacity of Al-Quds Tourism and Heritage Council

2021

  • The Artists’ Identity Path: Tracing Heritage in Jerusalem
  • Jerusalemites” Because We Are the Place and Time
  • Enjoy the Hidden Jewels of Al Quds Promotion Program
  • Old City Bakeries: Food Tourism and Heritage
  • Al-Quds: Secrets and Narratives to Unfold
  • Promoting Palestinian Heritage