Fas Krallığı’nın Kazablanka kentinde 1984 yılında yapılan Dördüncü İslam Zirve Konferansında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İSEDAK’ın Daimi Başkanı olarak seçilmiştir. 1984 yılından bu yana İSEDAK, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başkanlığında Bakanlar düzeyinde her yıl İstanbul’da toplanmaktadır. İSEDAK Başkanı, İSEDAK Genel Kurulu’na başkanlık etmektedir ve İSEDAK’ın etkin çalışmasını teminen İSEDAK kapsamındaki işbirliği çalışmalarına rehberlik etmektedir.

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve İSEDAK Başkanıdır.

İSEDAK Statüsü ve İç Tüzüğünün 9. Maddesi uyarınca İSEDAK Başkanı’nın görevi ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

  • Başkan, İSEDAK’ın düzgün işleyişini denetler ve etkinliğini artırmak için gerekli yasal, kurumsal ve organizasyonel tedbirleri alır.
  • Başkan, İslam Zirvesi’ne düzenli aralıklarla ilerleme raporları sunar.
  • Başkan, gerekli gördüğü durumlarda İSEDAK Özel Oturumu veya İSEDAK Zirvesi toplantısı için çağrıda bulunabilir.
  • Başkan, İSEDAK bünyesinde işbirliğinde bulunmak amacıyla çerçeve belge ve program taslakları hazırlanması için İSEDAK Koordinasyon Ofisi’nden talepte bulunabilir.