Türkiye, 21 Kasım 2018 tarihli 14 No’lu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile “İSEDAK Milli Koordinasyon Komitesi”ni kurmuştur. Söz konusu Komite, İSEDAK kapsamındaki program, proje ve faaliyetlerin ulusal düzeyde etkili bir şekilde yürütülmesi, koordinasyonu, izlenmesi ve değerlendirilmesiyle görevlidir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Başkanlığında İSEDAK Çalışma Gruplarıyla ve önemli İSEDAK projeleriyle ilgili Bakanlıkların Bakan Yardımcıları ve Kurumların Başkanlarından müteşekkil olan bu üst düzey Komite, yılda en az iki kez toplanacaktır. Komitenin Sekretarya hizmetleri Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

Genelgenin tam metni ve komite üyeleri için tıklayınız.