İzleme Komitesi, İSEDAK Genel Kurulu’na sorumluluklarını yerine getirme anlamında yardımcı olmak üzere görevlendirilmiş İSEDAK organlarından biridir. İzleme Komitesi, İSEDAK’ın yetkinlik alanlarından sorumlu Bakanlardan veya temsilcilerinden oluşmaktadır. Komite, 1984 yılında İstanbul’da düzenlenen Birinci İSEDAK Oturumu’nda kurulmuş olup İlk Toplantısı’nı 1985 yılının Eylül ayında İstanbul’da gerçekleştirmiştir. Komite, İSEDAK Genel Kurulu tarafından onaylanan program ve projelerin uygulanması konusunda kaydedilen ilerlemeleri incelemek ve bunlarla ilgili tavsiyelerde bulunmakla görevlidir. Komite, aynı zamanda Genel Kurul’un taslak gündemini de hazırlamaktadır.

İSEDAK İzleme Komitesi, genellikle Mayıs ayında olmak üzere her yıl Türkiye’de toplanmaktadır. İzleme Komitesi; Daimi Başkan, Daimi Başkan Yardımcısı, Zirve Başkanı, Raportör ve üç coğrafi bölgeyi (Afrika, Arap ve Asya bölgeleri) temsil eden Başkan Yardımcıları ile bir önceki Büro’nun üç üyesinden oluşmaktadır. Raportör ve üç coğrafi bölgeyi temsil eden Başkan Yardımcıları, her üç yılda bir İSEDAK tarafından yenilenmektedir. İzleme Komitesi’nin mevcut yapısı, 32. İSEDAK Toplantısı’nda belirlendiği şekliyle aşağıdaki kısımda listelenmiştir:

İSEDAK İzleme Komitesinin Mevcut Yapısı:

ÜLKE DURUM
Türkiye Cumhuriyeti Başkan(Daimi)
Suudi Arabistan Krallığı Başkan Yardımcısı (Daimi)
Filistin Devleti Başkan Yardımcısı (Daimi)
Kuveyt Devleti Başkan Yardımcısı-Arap Bölgesini temsilen
Endonezya Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı-Asya Bölgesini temsilen
Nijerya Federal Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı-Afrika Bölgesini temsilen
Pakistan İslam Cumhuriyeti Raportör
Katar Devleti Bir Önceki Büro Üyesi
Malezya Cumhuriyeti Bir Önceki Büro Üyesi
Gabon Cumhuriyeti Bir Önceki Büro Üyesi

İzleme Komitesi, bugüne dek 37 toplantı gerçekleştirmiştir. İzleme Komitesi Toplantılarına yönelik raporlar için tıklayınız.