İİT Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC), İİT-içi ticaretin arttırılması anlamında İSEDAK’ın en önemli projelerinden biridir. Sistemin temeli, üç anlaşmaya dayanmaktadır: Çerçeve Anlaşması, Tercihli Tarife Protokolü (PRETAS) ve Menşe Kuralları.

TPS-OIC’in kurulması ile ilgili müzakerelere yönelik genel kural ve ilkeleri belirleyen Çerçeve Anlaşması, 2002 yılında yürürlüğe girmiştir. Uygulamaya yönelik bir zaman dilimi çerçevesinde tarifelerdeki somut indirim oranlarını belirleyerek Çerçeve Anlaşmasını tamamlayan Tercihli Tarife Protokolü (PRETAS) 2010 yılının Şubat ayında yürürlüğe girmiştir. TPS-OIC çerçevesinde tercihli imtiyaza tabi olan ürünlerin menşeinin belirlenmesini sağlayan Menşe Kuralları, 2011 yılının Ağustos ayında yürürlüğe girmiştir. Böylece, sistemin hukuki zemini tamamlanmıştır.

TPS-OIC sisteminin işler hale gelmesi için 10 Üye Ülkenin, aynı anda iki koşulu yerine getirmesi gerekmektedir: Üç TPS-OIC Anlaşmasının imzalanması ve taviz listesinin Ticaret Müzakereleri Komitesi’ne (TMK) teslim edilmesi. Aralık 2014 itibariyle, gerekli sayıda sistemin şartlarını yerine getiren ülke sayısına ulaşılmıştır.

Bununla birlikte, Sistemin yürürlüğe girmesi için katılımcı üye ülkeler tarafından atılması gereken bazı adımlar bulunmaktadır. Bu bağlamda en önemli adım, taviz listelerinin güncellenmesidir. Şubat 2019’a kadar Türkiye, Malezya, Pakistan, Ürdün, Bangladeş ve İran güncellenmiş imtiyaz listelerini formata uygun olarak iletmişlerdir.

TPS-OIC ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. Sorularınız için lütfen İSEDAK Koordinasyon Ofisi TPS-OIC Ekibi ile iletişime geçin (tpsoic@comcec.org).