Oturum Komitesi, ekonomi alanında faaliyet gösteren İİT Kuruluşları’nın oluşturduğu bir İSEDAK organıdır. Komite, İİT Kuruluşları’nın faaliyetlerini ve programlarını gözden geçirmek ve koordine etmek üzere İSEDAK toplantıları ve İzleme Komitesi toplantıları ile eş zamanlı olarak toplanmaktadır.

Oturum Komitesi, İSEDAK Statüsü’nde şu şekilde tanımlanmaktadır:

  • Oturum Komitesi, ekonomi alanında faaliyet gösteren İİT Kuruluşlarından oluşur.
  • İzleme Komitesi, İİT kuruluşlarının faaliyet ve programlarını gözden geçirmek, koordine etmek ve Genel Kurul’a rapor etmek üzere her Toplantı ile eş zamanlı olarak ve ihtiyaç halinde toplanır.
  • Oturum Komitesi toplantılarının taslak gündemi, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanır. Bu taslak gündem, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından Komite üyelerine ve diğer davetlilere iletilir.
  • İSEDAK Koordinasyon Ofisi, Oturum Komitesi toplantılarını düzenler, toplantılara başkanlık eder, ilgili belgelerin hazırlanmasını sağlar ve toplantıda alınan tavsiye kararlarını ve toplantı raporlarını İSEDAK Oturumları’na sunar.

Oturum Komitesi, bugüne kadar 38 Toplantı yapmıştır. Oturum Komitesi Toplantıları Raporları için tıklayınız.

İSEDAK himayesindeki İİT Kuruluşları’nın 2018 yılı etkinliklere ait liste için lütfen tıklayınız.