9-10 Temmuz 2024 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen İSEDAK Odak Noktaları Toplantısına 38 üye ülkeden 156 İSEDAK Çalışma Grubu Odak Noktası ve Ulusal Odak Noktası katılım sağlamıştır.

Toplantıda, İSEDAK Çalışma Grupları ve İSEDAK Proje Destek Programlarına ilişkin son gelişmeler odak noktaları ile paylaşılmış ve İSEDAK çatısı altında yürütülen çalışmalar odak noktaları ile istişare edilmiştir. Ayrıca, İSEDAK çalışma grubu odak noktaları Mali İşbirliği, Tarım, Turizm, Ticaret, Yoksulluğun Önlenmesi, Ulaştırma ve İletişim gibi farklı sektörler bazında bir araya gelerek önümüzdeki döneme ilişkin yapılacak çalışmaları ve 2025–2027 dönemi için çalışma grubu temaları ile araştırma konularını ele almıştır.

İSEDAK ile ilgili çalışmaların odak noktaları tarafından ulusal düzeyde etkin koordinasyonun önemi ve buna ilişkin ülke deneyimleri ile iyi uygulamalar toplantıda üzerinde durulan konular arasında yer almıştır. Bununla birlikte, İSEDAK’ın bayrak proje ve programları olan TPS-OIC, İİT Tahkim Merkezi, İİT/İSEDAK Uluslararası Yatırım Fonu, İSEDAK Yüksek Düzeyli Dijital Dönüşüm Programı ve İSEDAK KOBİ Programı’ndaki güncel gelişmelerin de ele alındığı toplantıda, odak noktalarına temsil ettikleri ülkelerin bu proje ve programlardan daha fazla yararlanmaları ve bu konularda gerçekleştirilen faaliyetlere katılım sağlamalarının önemi üzerinde durulmuştur.

Son olarak, İSEDAK Proje Destek Programları çerçevesinde proje tekliflerinin hazırlanması ve sunulmasına ilişkin temel ilke, usul ve yöntemler hakkında odak noktalarına eğitim niteliğinde bir sunum yapılmış ve önceki yıllardaki proje sahibi olan ülkelerden Bangladeş ve Gambiya’nın deneyimleri ilgili odak noktaları tarafından katılımcılarla paylaşılmıştır.

 • Toplantı Programı
 • Katılımcı listesi
 • Toplantıda Yapılan Sunumlar
  • İSEDAK Stratejisinin Uygulanmasındaki Son Gelişmeler
  • İSEDAK Bakanlar Politikası Tavsiyelerinin Uygulanması
  • Altı Sektöre (Ticaret, Mali İşbirliği, Tarım, Ulaştırma ve Haberleşme, Turizm ve Yoksulluğun Azaltılması) Yönelik 11. Odak Noktaları Toplantısı Sunumları
  • İSEDAK Amiral Gemisi Projeleri/Programları
  • İSEDAK Proje Destek Programlarının Sunumu

Fotoğraflar