İSEDAK 39. İzleme Komitesi Toplantısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 39. İzleme Komitesi Toplantısı, Türkiye, Suudi Arabistan, Filistin, Katar, Brunei Darusselam, Senegal, Pakistan, Kuveyt Endonezya, Nijerya ve ayrıca İİT Genel Sekreterliği ve ilgili İİT kuruluşlarının temsilcilerinin iştiraki ile 23-24 Mayıs 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ilişkin detaylar için tıklayınız.

İSEDAK Tarım Çalışma Grubunun 20. Toplantısı

İSEDAK Tarım Çalışma Grubunun 20. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Gıda Güvensizliğiyle Mücadelede Tarımsal Girdilerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması” temasıyla 11 Mayıs 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Tarım Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 14 üye ülke ve BM Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), SESRIC, İslam Gıda Güvenliği Örgütü (IOFS) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri Toplantıya katılmıştır. […]

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubunun 20. Toplantısı

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubunun 20. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Genç İşsizliğini Azaltmaya Yönelik Etkili Mesleki Eğitim ve Öğretim Stratejileri” temasıyla 10 Mayıs 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 13 üye ülke ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi, İslam Kalkınma Bankası (IsDB), İslam Ülkeleri için İstatistik, Ekonomik […]

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubunun 19. Toplantısı

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubunun 19. Toplantısı, “Merkez Bankaları Arasında Dijital Para Birimleri Açısından İşbirliğinin Geliştirilmesi: İİT Üyesi Ülkeler için Zorluklar ve Beklentiler” temasıyla 9 Mayıs 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Mali İşbirliği Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 20 üye ülke temsilcisi ile Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam Ülkeleri Standartlar […]

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 20. Toplantısı

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 20. Toplantısı 4 Mayıs 2023 tarihinde “İİT Ülkelerinde Turizm Sektörünün Rekabet Edebilirliği için Girişimciliğin Teşvik Edilmesi” temasıyla yalnızca çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 15 Üye Devletin temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, ICDT (İslam Ticareti Geliştirme Merkezi) ve SESRIC temsilcileri de toplantıya katılmışlardır. Üye Devletlerin Temsilcileri, kendi ülkelerindeki girişimcilikle ilgili deneyimlerini, başarılarını ve […]