Girdi yapan

İSEDAK Tarım Çalışma Grubunun 18. Toplantısı

İSEDAK Tarım Çalışma Grubunun 18. Toplantısı, “KOVİD-19 Sonrası Gıda Sistemlerinin Dönüşümü: İİT Üyesi Ülkelerde Tarımsal Bilgi Sistemleri” temasıyla 16 Mayıs 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Tarım Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 12 üye ülke ve BM Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), SESRIC, İslam Kalkınma Bankası (IsDB) İslam Gıda Güvenliği Örgütü (IOFS) ve İSEDAK Koordinasyon […]

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 18. Toplantısı gerçekleştirilmiştir

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 18. Toplantısı “Ulaştırma Altyapılarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: İİT Üye Ülkelerine Genel Bir Bakış” temasıyla 17 Mayıs 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, 20 üye ülkenin yanı sıra, SESRIC, IsDB, ICIEC, ICD ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri katılmıştır. Üye Devletlerin temsilcileri, kendi ülkelerinde ulaştırma altyapılarının ekonomik ve sosyal etkileri […]

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 18. Toplantısı gerçekleştirilmiştir

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 18. Toplantısı “Turizm Sektöründe Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi” temasıyla 12 Mayıs 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Turizm Çalışma Grubuna 17 üye ülke ile İSEDAK Koordinasyon Ofisi ve SESRIC temsilcileri toplantıya katılmıştır. Üye Devletlerin temsilcileri, insan kaynakları yönetimi konusunda kendi tecrübelerini, başarılarını ve yaşadıkları zorlukları paylaştı. Katılımcılar, söz konusu tema üzerinde görüşerek […]

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 18. Toplantısı gerçekleştirilmiştir

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 18. Toplantısı “İİT Üye Ülkelerinde KOBİlerin Uluslararasılaşmasının Artırılması” temasıyla 11 Mayıs 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Ticaret Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 19 üye ülke ile OECD, SESRIC, ICDT, ICCIA ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri toplantıya katılmıştır. Üye Devletlerin temsilcileri, KOBİlerin Uluslararasılaşması konusunda kendi tecrübelerini, başarılarını ve yaşadıkları zorlukları […]

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubunun (PAWG) 18. Toplantısı

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubunun 18. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde COVID-19 Salgınının Etkileri Doğrultusunda Etkili Sosyal Yardım Sağlanması ve Sosyoekonomik Güçlendirme” temasıyla 10 Mayıs 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 13 üye ülke ve Dünya Gıda Programı, Türk Kızılay’ı, SESRIC ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri Toplantıya katılmıştır. […]

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 17. Toplantısı gerçekleştirilmiştir

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu 17. toplantısı 9 Mayıs 2022 tarihinde sanal formatta, “İslami Finansta Standardizasyon Çalışmaları” temasıyla gerçekleştirildi. 26 üye ülkenin temsilcileri toplantıda Mali İşbirliği Çalışma Grubu’na yönelik odak noktalarını dile getirdiler. Toplantıda SESRIC, SMIIC, IKB, AAOIFI, CIBAFI, İİT Borsaları Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyiciler Forumu, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği […]