Girdi yapan

Bayramınız Mübarek Olsun!

Kurban Bayramınızı en kalbi duygularla tebrik ediyoruz. Bayram münasebetiyle Allahu Teala’dan dualarımızı ve kurbanlarımızı kabul buyurmasını ve İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış, birlik ve refah ihsan etmesini niyaz ediyoruz.

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 22. Toplantısı

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubunun 22. Toplantısı, ” İİT Üyesi Ülkelerde Kalite Altyapısının Geliştirilmesi” temasıyla 6 Mayıs 2024 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Anılan toplantıya, 19 üye ülkeden uzmanlar ve SESRIC, SMIIC, İİT ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri katılmıştır. Üye Devletlerin ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, kalite altyapısı, standardizasyon ve metroloji hakkında deneyimlerini ve başarılı uygulama örneklerini paylaşmışlardır. Katılımcılarla toplantı temasına ilişkin […]

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubunun 22. Toplantısı

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubunun 22. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Geliştirilmesi” temasıyla 6 Mayıs 2024 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Anılan toplantıya, 26 Üye Ülkeden uzmanlar, SESRIC, IsDB ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) ve Özel Sektör temsilcileri katılmıştır. Üye Devletlerin, uluslararası kuruluşların ve özel sektör temsilcileri, akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi hakkında deneyimlerini […]

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubunun 22. Toplantısı

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubunun 22. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Doğal Afetlerin Toplumun Yoksul Kesimleri Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Azaltılması” temasıyla 2 Mayıs 2024 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 17 üye ülke ve İslam Ülkeleri için İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ve İslam Ülkeleri Ticaret […]

21. Mali İşbirliği Çalışma Grubu Toplantısı

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu’nun 21. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Ödeme Sistemlerinin Dijital Dönüşümü” temasıyla 30 Nisan 2024 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Mali İşbirliği Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 22 Üye Ülkenin temsilcileri katılmıştır. Ayrıca SESRIC, SMIIC, ICD, AAOIFI, İİT Borsalar Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu ve İSEDAK […]

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 22. Toplantısı

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 22. Toplantısı 2 Mayıs 2024 tarihinde “İİT Bünyesinde Turizm Bölgelerinde Gastronomide Gelişim ve Markalaşma” temasıyla yalnızca çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 22 Üye Devletin temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC ve İslam Turizm Merkezi (ITC) temsilcileri de toplantıya katılmışlardır. Üye Devletlerin temsilcileri, kendi ülkelerindeki Gastronomide Gelişim ve Markalaşmaya ilişkin deneyimlerini, kazanımlarını ve […]