İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 5. Toplantısı 26 Şubat 2015 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Yoksullara Yönelik Aktivasyon Politikaları” temasıyla Ankara’da, Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktası bildiren 16 ülkeden temsilciler toplantıya katılım sağlamış olup, bu ülkeler sırasıyla şunlardır: Afganistan, Azerbaycan, Benin, Fas, Gambiya, İran, Kamerun, Kuveyt, Mısır, Nijer, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Uganda, Umman ve Ürdün. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası Grubu (IDB), İslam Ülkeleri İstatistiki, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Dünya Bankası Ankara Ofisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) temsilcileri de toplantıya katılım sağlamıştır.

Üye ülke temsilcileri, İİT üyesi ülkelerde yoksullara dönük aktivasyon politikaları ile ilgili tecrübelerini, iyi uygulamaları, problemleri ve politika uygulamalarını paylaşmıştır. “İİT Üyesi Ülkelerde Yoksullara Dönük Aktivasyon Politikaları” ve “İSEDAK Yoksulluk Genel Görünümü 2014-Revize Basım” isimli İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarından hazırlanan çalışmalar toplantıda ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız:

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu Beşinci Toplantısı, 12 Şubat 2015 tarihinde, “İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerdeki Limanların Mülkiyet, İşletme Yapıları ve Performansları Bakımından Değerlendirilmesi” temasıyla Ankara CROWNE PLAZA Otelinde yapılmıştır.

Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 11 Üye Devlet temsilcileri toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla, Afganistan, Endonezya, Fas, Gambiya, İran, Malezya, Mozambik, Surinam, Suudi Arabistan, Türkiye ve Ürdün’dür. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası Grubu (IDB), İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslami Armatörler Birliği Teşkilatı (OISA), UNCTAD, Drewry Shipping Consultants ve Hogia Transport Systems temsilcileri de katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerindeki deniz limanlarının performanslarını ve etkinliklerini arttırma konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını, zorlukları ve politika uygulamalarını paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerdeki Limanların Mülkiyet, İşletme Yapıları ve Performansları Bakımından Değerlendirilmesi” ve “İSEDAK Ulaştırma Genel Durum 2014 –Yenilenmiş Baskı” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu Beşinci Toplantısı, 5 Şubat 2015 tarihinde, “İİT Üyesi Ülkelerde Hareketliliğin Arttırılması için Seyahatin Kolaylaştırılması” temasıyla, Ankara, Türkiye’de yapılmıştır.

Turizm Çalışma Grubuna odak noktalarını bildiren 10 Üye Devlet temsilcileri toplantıya katılmıştır. Bu ülkeler, sırasıyla, Gambiya, İran, Kırgızistan, Malezya, Mozambik, Umman, Suudi Arabistan, Senegal, Sudan ve Türkiye’dir. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT), Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC), Uluslararası Hava Ulaşımı Derneği (IATA) temsilcileri ile birlikte, özel sektör temsilcileri ve bazı misafirler de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletler temsilcileri, kendi ülkelerinde seyahatin kolaylaştırılması konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını, karşılaşılan zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından yaptırılan “İİT Üyesi Ülkelerde Hareketliliğin Arttırılması için Seyahatin Kolaylaştırılması” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Turizm Genel Durum 2014- Revize Baskı” isimli Çalışmalar değerlendirilmiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki, linklerden ulaşabilirsiniz: