İSEDAK Proje Finansmanı Sekizinci Proje Teklif Çağrısına ilişkin kısa liste açıklandı.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi, projeleri kısa listeye giren odak noktalarıyla önümüzdeki günlerde iletişime geçecektir.

 

 

 

Eğitim sırasında CCR Programında proje hazırlama, teslim, uygulama, izleme ve değerlendirme prosedürleri tartışılmıştır. Katılımcılar ayrıca, Doğrudan Hibe, İhtiyaç Analizi ve Uzmanlık Paylaşımı gibi yeni proje türlerinin detayları hakkında bilgilendirilmiştir.

Eğitim Programı sırasında yapılan sunumlar

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 36. İzleme Komitesi Toplantısı 20-21 Ekim 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilmiştir. 36. İSEDAK İzleme Komitesi Toplantısı’na daimi başkan Türkiye’nin yanı sıra, Komite üyeleri; Suudi Arabistan, Filistin, Katar, Malezya, Nijerya, Kuveyt, Endonezya, Nijer ve Pakistan katılmıştır. Toplantıya ayrıca İİT Genel Sekreterliği ve ilgili İİT kuruluşlarının temsilcileri iştirak etmişlerdir. Toplantıda ticaret, ulaştırma ve iletişim, turizm, tarım, yoksullukla mücadele ve mali işbirliği  alanlarında işbirliği program ve projeleri görüşülmüş ve 36. İSEDAK Toplantısının taslak gündemi hazırlanmıştır.

Toplantıya ilişkin detaylar için  tıklayınız.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO), yeni İSEDAK COVID Müdahale (CCR) Programı kapsamında 2021 yılında finanse edilecek proje için teklif çağrısı başlatmıştır. Başvurular 15 Kasım 2020’de sonlanacaktır.

CCO, COVID Salgınının mevcut ve olası olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla üye ülke kamu kurumları yararına CCR Programını başlatmaya karar vermiştir.

CCR, pilot aşamasında salgının tarım, ticaret ve turizm sektörlerinde üye ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmeye odaklanacaktır. Program kapsamında CCO, ihtiyaç tespiti, uzmanlık paylaşımı, nihai faydalanıcılara doğrudan hibe sağlama ve mucitleri yatırımcılarla eşleştirmeye odaklanan belirli proje türlerini finanse edecektir.

İhtiyaç Tespiti Broşürü

Uzmanlık Paylaşımı Broşürü

Doğrudan Hibe Broşürü

Proje hazırlama, sunma, değerlendirme, uygulama ve izleme prosedürlerine ilişkin ayrıntılar için CCR Rehberine. başvurabilirsiniz. Diğer referans dokümanlar, Üye Ülkelerin ilgili İSEDAK Odak Noktalarına (tarım, ticaret ve turizm) e-posta yoluyla iletilecektir.

Temalara erişmek için buraya tıklayınız. Bu temalar, Üye Ülkelere iletilen anketin sonuçları ve Temmuz 2020’de gerçekleştirilen İSEDAK COVID İstişare Toplantılarının çıktıları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Temalar kapsayıcı değildir ve üye ülkeler diğer konularda da proje önerileri sunabilirler.

CCR kapsamında projelerin hazırlanması ve uygulanması aşamasında Üye Ülkeler ilgili İİT kurumları ile işbirliği yapmaya teşvik edilmektedir.

Salgının getirdiği koşullar nedeniyle, belirli faaliyetler (eğitim, atölye vb.) proje sahipleri tarafından çevrimiçi olarak tasarlanabilecektir.

CCR’ye sadece kamu kurumlarının proje teklifi sunabileceğini lütfen unutmayın. STK’lar ve özel sektör kuruluşları CCR kapsamında proje sunamayacaklardır.

Daha fazla bilgi için İSEDAK Koordinasyon Ofisi (ccr@comcec.org) ile iletişime geçebilirsiniz.

İSEDAK Kudüs Programı kapsamında, “Kudüs Turizm ve Miras Konseyi’nin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması” başlıklı ikinci proje 19 Eylül 2020 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamış olup 2020 yılı içerisinde projenin tamamlanması öngörülmektedir. Söz konusu proje Kudüs Turizm ve Miras Konseyi’nin iyi işleyen bir destinasyon yönetimi ofisine dönüşmesini, kurumsallaşmasını ve sürdürülebilir bir finansman mekanizmasına sahip olmasını hedeflemektedir.

Proje kapsamında adı geçen konseyde çalışan personelin eğitim ihtiyacının belirlenmesi, eğitim modüllerinin tasarlanması, çevrimiçi eğitim verildikten sonra destinasyon yönetim biçimi, insan kaynakları yapısı ve finansman modeli bakımlarından konseye öneriler sunulması beklenmektedir. Çevrimiçi eğitim programı ise i) destinasyon yönetimi ve rekabetçilik, ii) turizm ve kültürel miras planlaması ile iii) turizm ürün geliştirme stratejileri ana başlıklarına odaklanacaktır.

Daha fazla bilgi için dmq@comcec.org adresinden iletişime geçilebilir.

İlgili Haberler

 İSEDAK’tan Kudüs İçin Yeni Kapasite Geliştirme Programı

› İSEDAK Kudüs Programı Kapsamında İki Proje Tamamlandı

İSEDAK Koordinasyon Ofisi (İKO), 6. Ve 7. İslam Zirveleri ile 34. İSEDAK Bakanlar Zirvesinde alınan kararlara binaen Kudüs için yeni bir kapasite geliştirme programı başlatmıştır. Kudüs halkının sosyo-ekonomik şartlarını iyileştirmeyi amaçlayan Program, İKO, Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının bir buçuk yıllık hazırlık çalışmalarının sonucunda şekillenerek uygulamaya konmuştur.

Birbiriyle ilintili birçok projeden oluşan Program’ın ilk aşaması, şehrin turizm sektörünün ihtiyaçlarına ve destinasyon yönetimine odaklanacaktır. Bu çerçevede “Kudüs Turizm Altyapısının Analizi ve Turizm Destinasyon Yol Haritası Geliştirilmesi” ve “Turizm Küme Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Desteklenmesi” başlıklı iki projenin 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Halihazırda başlamış olan birinci proje, Kudüs şehrindeki turizm altyapısının analizini ve turizm destinasyon yol haritası geliştirilmesini hedeflemektedir. Çalışmanın temel amaçları arasında şehrin bir turizm destinasyonu olarak temel niteliklerinin tanımlanması, çevresel faktörlerin tespit edilmesi, turizm değer zincirinin analiz edilmesi ve turizm sektöründeki paydaşların ihtiyaçlarının saptanması yer almaktadır.

İkinci projede ise, Kudüs’teki turizm küme örgütlerinde çalışan personelin niteliklerinin geliştirilmesi ve bu örgütlerin kurumsallaşmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Proje sonucunda katılımcıların destinasyon yönetim organizasyonlarının iyi işlemesi için gerekli mesleki standartları öğrenmeleri ve bu alandaki temel becerilerini artırmaları amaçlanmaktadır.

Daha fazla bilgi için dmq@comcec.org e-posta adresinden İKO ile iletişime geçilebilmektedir.

İlgili Haberler

 İSEDAK Kudüs Programı’nın İkinci Projesi başladı

 İSEDAK Kudüs Programı Kapsamında İki Proje Tamamlandı