İSEDAK TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI ÖZEL OTURUMLARI

İSEDAK 34. Toplantısı esnasında, ticaretin kolaylaştırılması konusunda farkındalık yaratmak ve Üye Ülkelerin karşılaştığı zorlukları ele alma metodlarını ve araçlarını tartışmak üzere bir dizi panel düzenlenmiştir. Bu özel oturumlar, 29 Kasım 2018 tarihinde aşağıdaki konularda yapılmıştır:

  • Bölgesel Entegrasyon için Ticaretin Kolaylaştırılması Potansiyelinin Kullanılması
  • Gümrüklerin Modernizasyonundaki Zorluklar ve Muhtemel Çözümler
  • Ticaretin Kolaylaştırılmasında Özel Sektör Katılımı
  • Dijital Çağda Ticaretin Kolaylaştırılması: Sınır Ötesi E Ticaretin Arttırılmasına Yönelik Zorluklar ve Fırsatlar
  • Ticaretin Kolaylaştırılması Özel Forumu

Bu etkinliklerin temel hedefi, Görüş Alışverişi Oturumunda ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili diğer paydaşların farklı görüşlerinin tartışılmasını sağlamaktır. Panel konuşmacıları ise Üye Devletlerden üst düzey yetkililer ve İİT ve Uluslararası kuruluş temsilcileri ile sivil toplum ve özel sektör kuruluşları, basın ve bu etkinliklere katılan üniversite ve özel sektör katılımcılarından oluşmuştur.