İSEDAK Tarım Çalışma Grubu 12. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkeler Arasında Tarımsal Gıda Ticaret Ağlarının Teşviki İçin Tarımsal Gıda Ticaret Yapılarının Analizi ” temasıyla 20 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Tarım Çalışma Grubuna kayıtlı 14 Üye Ülkenin temsilcileri katılım sağlamıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslam Kalkınma Bankası, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), UNCTAD temsilcileri de Toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet temsilcileri, İİT Üyesi ülkeler arasında tarımsal gıda ticaret ağlarının teşvikine ilişkin tecrübelerini, başarılarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlarıdır. Toplantı sırasında İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkeler Arasında Tarımsal Gıda Ticaret Ağlarının Teşviki İçin Tarımsal Gıda Ticaret Yapılarının Analizi ” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Tarım Genel Görünümü 2018” isimli çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantıları tıklayınız:

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 12. Toplantısı 13 Eylül 2018 tarihinde “İİT Üyesi Ülkelerde Destinasyon Pazarlama” temasıyla Ankara Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Turizm Çalışma Grubu için kendi odak noktalarını bildiren 16 Üye Devlet, Azerbaycan, Bangladeş, Burkina Faso, Mısır, Gambiya, Endonezya, İran, Lübnan, Malezya, Mali, Maldivler, Nijerya, Suudi Arabistan, Senegal, Tunus ve Türkiye temsilcileri katılmıştır. Toplantıya ayrıca İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İSTKA, SESRIC, Servsci Ltd ve ICVB temsilcileri de katılmıştır.

Üye Devletlerin Temsilcileri, kendi ülkelerindeki destinasyon pazarlamaya ilişkin deneyimlerini, başarılarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Ülkelerde Hedef Pazarlama Stratejileri” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Turizm Genel Görünümü 2018” adlı çalışmalar ele alınmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Altıncı Proje Teklif Çağrısı

İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında, İSEDAK üyesi ülkelerin kamu kurumları ile ekonomik ve ticari işbirliği alanında faaliyet gösteren İİT kuruluşları tarafından sunulan projelerden uygun bulunanlara mali destek sağlanacaktır. Proje başvuruları 1 Eylül 2018 tarihinden itibaren bir ay süreyle Online Proje Başvuru Sistemi (project.comcec.org) aracılığıyla yapılabilecektir.

Projeler, ticaret, tarım, ulaştırma ve iletişim, yoksulluğun azaltılması, mali işbirliği ve turizm alanlarında ve İSEDAK internet sitesinde (comcec.org/pcm) duyurulan sektörel temalarla uyumlu olacak şekilde tasarlanmalıdır.

İSEDAK Odak Noktaları, Online Proje Başvuru Sistemi için gerekli kullanıcı adı ve şifreye sahip olup proje başvuruları Odak Noktaları tarafından yapılmaktadır. Eğer bir İSEDAK Odak Noktası iseniz ve kullanıcı adı ve şifreniz yoksa cpf@comcec.org adresine bir e-posta göndererek talepte bulunabilirsiniz.

Proje başvurusu yapılmadan önce, İSEDAK internet sitesinde sunulan bilgiler ve Online Proje Başvuru Sisteminde yer alan proje başvuru dokümanları dikkatli bir şekilde incelenmelidir.

Proje başvurularına ilişkin olabilecek sorularınız için İSEDAK Koordinasyon Ofisiyle (cpf@comcec.org) iletişime geçebilirsiniz.