İSEDAK COVID-19 Turizm İstişare Toplantısı, 9 Temmuz 2020’de “COVID-19’un İİT Üyesi Ülkelerde Turizme Etkileri ve Geleceği” temasıyla sanal toplantı şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 21 Üye Devletten 31 temsilci katılmıştır. Ayrıca UNWTO (Dünya Turizm Örgütü), SESRIC (İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu, COVID-19 salgını üzerine düzenlenen istişare toplantısında, pandeminin turizm politikaları üzerindeki mevcut ve gelecekteki potansiyel etkilerini tartıştı, üye ülkeler arasında uzmanlık ve iyi uygulama deneyimi alışverişinde bulundu, üye ülkelerin ihtiyaç ve deneyimlerine dayalı işbirliği fırsatlarını görüştü.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 15. Toplantısı, 7 Temmuz 2020 tarihinde, “İİT Üyesi Ülkelerde Ulaştırma Altyapısının Fiyatlandırılması” temasıyla sanal toplantı şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, 22 Üye Devletten 36 temsilci katılmıştır. OECD Uluslararası Ulaştırma Forumu, İslam Kalkınma Bankası (IDB) Grubu, SESRIC (İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devlet temsilcileri, kendi ülkelerinde, Ulaştırma Altyapısının Fiyatlandırılması konusundaki tecrübelerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Ayrıca, üye ülkelerin, Ulaştırma Altyapılarını Fiyatlandırma konusundaki kapasitelerini artırmak için uygulanabilecek politikalar tartışılmıştır. Toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisinin hazırlattığı “İİT Üye Ülkelerinde Ulaşım Altyapısının Fiyatlandırılması” raporu ele alınmıştır.

Toplantı hakkında detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri takip ediniz: