İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO), COVID Salgınının mevcut ve olası olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla üye ülke kamu kurumları yararına İSEDAK COVID Müdahale Programını (CCR) 2020 yılında başlatmıştır.

CCR, esas olarak salgının tarım, finans, yoksulluğun azaltılması, ticaret, ulaştırma ve turizm sektörlerinde üye ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmeye odaklanmaktadır. Program kapsamında CCO, ihtiyaç tespiti, uzmanlık paylaşımı, nihai faydalanıcılara doğrudan hibe sağlamaya odaklanan belirli proje türlerini finanse etmektedir.

İhtiyaç Tespiti Broşürü

Uzmanlık Paylaşımı Broşürü

Doğrudan Hibe Broşürü

Proje hazırlama, sunma, değerlendirme, uygulama ve izleme prosedürlerine ilişkin ayrıntılar için CCR Rehberine başvurabilirsiniz.

CCO, 2022 uygulama yılı için CCR kapsamında proje teklifine Ekim 2021’de çıkacaktır. Güncel bilgiler ve yeni proje teklif dönemi için lütfen web sitemizi takip ediniz.

CCR’ye sadece İSEDAK Çalışma Gruplarına kayıt yaptıran kamu kurumlarının proje teklifi sunabileceğini lütfen unutmayın. STK’lar ve özel sektör kuruluşları CCR kapsamında proje sunamayacaklardır.

Daha fazla bilgi için İSEDAK Koordinasyon Ofisi (ccr@comcec.org) ile iletişime geçebilirsiniz.

CCR Programının ilk yılındaki pilot aşamasında tarım, turizm ve ticaret olmak üzere 3 alana yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda 2021 yılında CCR kapsamında dokuz proje yürütülmektedir. Projelerin detaylarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.