İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İSEDAK için sekretarya hizmeti sunmaktadır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi’ne, İSEDAK Başkanının Hükümeti ev sahipliği yapmakta olup merkezi Ankara’da bulunmaktadır. Ofis, İSEDAK toplantılarının organizasyonunun yanı sıra İSEDAK Oturumları ve İzleme Komitesi’ne sunulacak ilgili belgelerin hazırlanmasından sorumludur.  Ofis, aynı zamanda İSEDAK Stratejisinin uygulanmasını da koordine etmektedir. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, etkin işbirliğinde bulunmak amacıyla Üye Devletler, İİT Kuruluşları ve diğer uluslararası kuruluşlarla iletişim kurmaktadır.

İSEDAK Statüsü’nün 13. Maddesi uyarınca, İSEDAK Koordinasyon Ofisi’nin görev ve sorumlulukları şu şekilde tanımlanmaktadır:

 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İSEDAK Başkanı Hükümetinin ev sahipliğinde, İSEDAK Sekretaryası olarak görev yapar.
 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İSEDAK çalışmaları çerçevesinde toplantıların organizasyonunu ve çalışmalar, raporlar, sunumlar, kararlar gibi ilgili belgelerin hazırlanmasını sağlar.
 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi, Strateji’nin uygulanmasını ve gözden geçirilmesini koordine eder ve İSEDAK Oturumları’na ve İzleme Komitesi Toplantıları’na ilerleme raporları sunar. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, Strateji’nin Program Uygulama Rehberi ve ilgili belgelerini yayınlar.
 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İSEDAK hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Üye Devletler, İİT Kuruluşları ve diğer uluslararası kuruluşlarla faaliyetler gerçekleştirir.
 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İSEDAK kapsamında gerekli görülen durumlarda ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapar veya koordine eder. Ofis, Başkan’ın talebi üzerine taslak çerçeve belgeleri ve programları hazırlar.
 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi, etkin işbirliğinde bulunmak amacıyla toplantılar, programlar, projeler ve faaliyetler ile ilgili olarak Üye devletler, İİT Kuruluşları ve diğer uluslararası kuruluşlarla iletişim kurar.
 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi, Başkan’a düzenli olarak brifing verir ve Başkan’dan İSEDAK faaliyetlerine yönelik performansın geliştirilmesi ve bu faaliyetlerin etkili şekilde yürütülmesi için rehberlik talep eder.
 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi, toplantıların organizasyonu ile ilgili konularda Başkanlık Ofisi ile istişarede bulunur.
 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İSEDAK davetlerinin ve belgelerinin gönderilmesinden sorumludur.
 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İSEDAK Kararlarıyla ilgili olarak Dış İşleri Bakanları Konseyi’ni bilgilendirir.
 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi, Bakanlar Kuruluna ve Zirve toplantılarına katılır. İİT Genel Sekreterliği, söz konusu oturumlara İSEDAK Koordinasyon Ofisi’nin davet edilmesini sağlar.