17th Meeting Of The COMCEC Trade Working Group

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 17. Toplantısı, 30 Eylül 2021’de, “İİT Üyesi Ülkelerde COVID-19 Pandemisi Sırasında ve Sonrasında Ticaretin Kolaylaştırılmasını Sürdürmek İçin Karşı Önlemler” temasıyla sanal formatta gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Ticaret Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 18 Üye Devlet temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), SESRIC, SMIIC, ICCIA ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri katılmıştır.

Üye Devletlerin Temsilcileri, COVID-19 salgını sırasında ve sonrasında ticaretin kolaylaştırılmasının sürdürülmesi konusundaki deneyimlerini, başarılarını ve zorluklarını paylaşmıştır. Toplantıda, söz konusu tema üzerine hazırlanan araştırma raporunun ikinci taslak çalışması da değerlendirilmiştir. Toplantıda araştırma raporunun yanı sıra vaka çalışmalarının yapıldığı ülkeler detaylı olarak tartışılmıştır. Katılımcıların görüş ve önerileri çerçevesinde, ortaya çıkan bulgularla birlikte konuya ilişkin politika tavsiyeleri oluşturulmuştur.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz:

The 17th Meeting Of COMCEC Tourism Working Group

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu’nun “Covid-19 Sonrasında Turizmdeki Zararları Azaltma Stratejileri” temalı 17. toplantısı 23 Eylül 2021 tarihinde sanal toplantı formatında düzenlendi.

Toplantıya 12 üye ülkenin temsilcileri katıldı. İSEDAK Koordinasyon Ofisi ve WTTC, SESRIC ve SMIIC temsilcileri de toplantıda yer aldılar.

Üye ülke temsilcileri kendi ülkelerindeki zararı azaltma stratejileri ile ilgili deneyimlerini, kazanımlarını ve yaşadıkları zorlukları paylaştılar. Katılımcılar bahsi geçen temayla ilgili düşüncelerini ilettiler ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından belirlenen “Covid-19 Sonrasında Turizmdeki Zararları Azaltma Stratejileri” çalışmayla ilgili fikir alışverişinde bulundular. Toplantıda ayrıca bahsi geçen tema hakkında hazırlanan araştırma raporunun yanı sıra vaka incelemesi yapılan ülkeler detaylıca ele alınmış, katılımcıların görüş ve önerileri ilgili çalışma kapsamında ortaya konan bulgularla birlikte konuyla ilgili politika tavsiyeleri oluşturulmuştur.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz:

1 Opening Session

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu’nun “İslami Finans’ın Mikroişletmeleri ve Kobileri COVID-19’a Karşı Desteklemedeki Rolü” temalı 16. Toplantısı 9-10 Eylül 2021 tarihlerinde sanal toplantı formatında düzenlendi.

Toplantıya 21 üye ülkenin temsilcileri katıldı. Toplantıda SESRIC, SMIIC, IKB, CIBAFI, IFSB, İİT Borsaları Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyiciler Forumu, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKKB), Ziraat Portföy ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıda yer aldılar.

Üye devletlerin temsilcileri İslami Finansın KOBİ’leri COVID-19 karşı desteklemedeki rolünü artırma konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve bu süreçte yaşadıkları zorlukları paylaştı.

Toplantıda ayrıca bahsi geçen tema hakkında hazırlanan araştırma raporunun yanı sıra vaka incelemesi yapılan ülkeler detaylıca ele alınmış, katılımcıların görüş ve önerileri ilgili çalışma kapsamında ortaya konan bulgularla birlikte konuyla ilgili politika tavsiyeleri oluşturulmuştur.

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız:

OICSMIIC Halal Quality Infrastructure Training
9th Call For Project Proposals

İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) tarafından belirlenen sektörel temalarda 2022 yılında finanse edilecek projeler için 9. Proje Teklif Çağrısı başlatılmıştır. Başvurular 30 Eylül 2021 tarihinde sonlanacaktır.

9. Proje Teklif Çağrısı çerçevesinde, Pandeminin getirdiği koşullar nedeniyle, belirli faaliyetler (eğitim, atölye vb.) proje sahipleri tarafından çevrimiçi olarak tasarlanabilecektir. Online başvuru sistemine geçmek için buraya tıklayınız. Daha fazla bilgi için CCO (cpf@comcec.org) ile iletişime geçebilirsiniz.

ÖNEMLİ: COVID-19 pandemisinin üye ülke ekonomileri üzerindeki etkilerinin hafifletilmesiyle doğrudan ilgili olan İSEDAK COVID Müdahale Programı kapsamında Ekim ayında başka bir proje teklif çağrısı olacağını lütfen unutmayın. İSEDAK COVID-19 Müdahale Programı kapsamında doğrudan COVID-19 pandemisi ile ilgili proje tekliflerinizi iletebilirsiniz.