İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu’nun “İslami Finans’ın Mikroişletmeleri ve Kobileri COVID-19’a Karşı Desteklemedeki Rolü” temalı 16. Toplantısı 9-10 Eylül 2021 tarihlerinde sanal toplantı formatında düzenlendi.

Toplantıya 21 üye ülkenin temsilcileri katıldı. Toplantıda SESRIC, SMIIC, IKB, CIBAFI, IFSB, İİT Borsaları Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyiciler Forumu, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKKB), Ziraat Portföy ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıda yer aldılar.

Üye devletlerin temsilcileri İslami Finansın KOBİ’leri COVID-19 karşı desteklemedeki rolünü artırma konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve bu süreçte yaşadıkları zorlukları paylaştı.

Toplantıda ayrıca bahsi geçen tema hakkında hazırlanan araştırma raporunun yanı sıra vaka incelemesi yapılan ülkeler detaylıca ele alınmış, katılımcıların görüş ve önerileri ilgili çalışma kapsamında ortaya konan bulgularla birlikte konuyla ilgili politika tavsiyeleri oluşturulmuştur.

Toplantı ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri tıklayınız: