COMCEC Focal Points Meeting

19-20 Eylül tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenen İSEDAK Odak Noktaları Toplantısına 37 üye ülkeden 160’ın üzerinde İSEDAK Çalışma Grubu Odak Noktası ve Ulusal Odak Noktası katılım sağlamıştır.

Toplantıda, İSEDAK Çalışma Grupları ve İSEDAK Proje Destek Programlarına ilişkin son gelişmeler odak noktaları ile paylaşılmış ve İSEDAK çatısı altında yürütülen çalışmalar odak noktaları ile istişare edilmiştir. Ayrıca, İSEDAK çalışma grubu odak noktaları Mali İşbirliği, Tarım, Turizm, Ticaret, Yoksulluğun Önlenmesi, Ulaştırma ve İletişim gibi farklı sektörler bazında bir araya gelerek önümüzdeki döneme ilişkin yapılacak çalışmaları ve 2024–2026 dönemi için çalışma grubu temaları ile araştırma konularını ele almıştır.

İSEDAK ile ilgili çalışmaların odak noktaları tarafından ulusal düzeyde etkin koordinasyonun önemi ve buna ilişkin ülke deneyimleri ile iyi uygulamalar toplantıda üzerinde durulan konular arasında yer almıştır. Bununla birlikte, İSEDAK’ın bayrak projeleri olan TPS-OIC, İİT Tahkim Merkezi ve İİT/İSEDAK Uluslararası Yatırım Fonu gibi projelerdeki ilerlemelerin de ele alındığı toplantıda, odak noktalarına temsil ettikleri ülkelerin bu projelerde daha fazla katkı ve katılım sağlamalarının gerekliliği üzerinde durulmuştur.

Son olarak, İSEDAK Proje Destek Programları çerçevesinde proje tekliflerinin hazırlanması ve sunulmasına ilişkin temel ilke, usul ve yöntemler hakkında odak noktalarına eğitim niteliğinde bir sunum yapılmış ve önceki yıllardaki proje sahibi olan ülkelerin deneyimleri ilgili odak noktaları tarafından katılımcılara aktarılmıştır.

Sunumlar

Marakeş’te meydana gelen yıkıcı depremde hayatını kaybedenlere en içten taziyelerimizi sunuyor ve Yüce Allah’tan kendilerine rahmet etmesini niyaz ediyoruz. Dualarımız Fas’la birlikte ve yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz.

Strengthening Institutional Capacity For The Implementation Of TPS OIC Rules Of Origin
COMCEC
Kurban Bayramınızı en kalbi duygularla tebrik ediyoruz. Bayram münasebetiyle Allahu Teala’dan dualarımızı ve kurbanlarımızı kabul buyurmasını ve İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış, birlik ve refah ihsan etmesini niyaz ediyoruz.
Capacity Building On Using Remote Sensing Systems In Agriculture (2022 TURAGRIC 055)
The Meeting of Trade Negotiating Committee (TNC)

Ticaret Müzakere Komitesi (TMK) Toplantısı, 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde sanal olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Bahreyn, Bangladeş, İran, Ürdün, Malezya, Fas, Suudi Arabistan, Kuveyt Devleti, Umman, Pakistan, Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) ve Ticareti Geliştirme İslami Merkezi (ICDT), İİT Genel Sekreterliği ve Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) Sekreteryası da Toplantıya katıldı. Toplantı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün Başkan Yardımcısı Sayın Aylin BEBEKOĞLU tarafından yönetildi.

Toplantıda, TMK Sekretaryası, CCO ve ICDT, TPS-OIC’nin Katılımcı Devletlerindeki uygulama durumunun son gelişmelerini sunmuştur.

Ardından, TPS-OIC Katılımcı Devletlerin temsilcileri, Sistem’in ilk uygulama yılında karşılaştıkları zorluklar ve uygulama durumunu detaylı bir şekilde açıklamışlardır. Bu Toplantıda, TPS-OIC’nin tam ve sorunsuz bir şekilde uygulanması, tüm TPS-OIC Katılımcı Devletlerinin önceliği olduğu vurgulanmıştır ve Katılımcı Devletler tarafından Sistem’in tam olarak uygulanmasının ardından ürün kapsamının genişletilebileceği ve hizmetler, ticaret kolaylaştırma ve yatırım gibi yeni alanların Sistem’e dahil edilebileceği düşünülmektedir.

39th Meeting of the Follow-up Committee of COMCEC

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 39. İzleme Komitesi Toplantısı, Türkiye, Suudi Arabistan, Filistin, Katar, Brunei Darusselam, Senegal, Pakistan, Kuveyt Endonezya, Nijerya ve ayrıca İİT Genel Sekreterliği ve ilgili İİT kuruluşlarının temsilcilerinin iştiraki ile 23-24 Mayıs 2023 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ilişkin detaylar için tıklayınız.

Agriculture

İSEDAK Tarım Çalışma Grubunun 20. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Gıda Güvensizliğiyle Mücadelede Tarımsal Girdilerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanması” temasıyla 11 Mayıs 2023 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Tarım Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 14 üye ülke ve BM Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), SESRIC, İslam Gıda Güvenliği Örgütü (IOFS) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri Toplantıya katılmıştır.

Üye Devletlerin ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, gıda güvensizliği ile mücadelede tarımsal girdilerin sürdürülebilirliği hakkında deneyimlerini ve başarılı uygulama örneklerini paylaşmışlardır. Katılımcılar Toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmakta olan araştırma raporunun ön bulgularını da dinlemiştir. Raporun son hali Çalışma Grubunun Ekim ayında düzenlenecek 21. Toplantısına sunulacaktır.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız: