Kurban Bayramınızı en kalbi duygularla tebrik ediyoruz. Bayram münasebetiyle Allahu Teala’dan dualarımızı ve kurbanlarımızı kabul buyurmasını ve İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış,
birlik ve refah ihsan etmesini niyaz ediyoruz.

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubunun 22. Toplantısı, ” İİT Üyesi Ülkelerde Kalite Altyapısının Geliştirilmesi” temasıyla 6 Mayıs 2024 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Anılan toplantıya, 19 üye ülkeden uzmanlar ve SESRIC, SMIIC, İİT ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri katılmıştır.

Üye Devletlerin ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, kalite altyapısı, standardizasyon ve metroloji hakkında deneyimlerini ve başarılı uygulama örneklerini paylaşmışlardır.

Katılımcılarla toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmakta olan araştırma raporunun ön bulguları paylaşılmıştır. Söz konusu raporun son hali Ticaret Çalışma Grubunun 19-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 23. Toplantısına sunulacaktır.

22nd Meeting Of The COMCEC Transport And Communications Working Group

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubunun 22. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Akıllı Ulaşım Sistemlerinin Geliştirilmesi” temasıyla 6 Mayıs 2024 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Anılan toplantıya, 26 Üye Ülkeden uzmanlar, SESRIC, IsDB ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) ve Özel Sektör temsilcileri katılmıştır.

Üye Devletlerin, uluslararası kuruluşların ve özel sektör temsilcileri, akıllı ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi hakkında deneyimlerini ve başarılı uygulama örneklerini paylaşmışlardır.

Katılımcılarla toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmakta olan politika rehberinin ön bulguları paylaşılmıştır. Söz konusu raporun son hali Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubunun 24-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 23. Toplantısına sunulacaktır.

22nd Meeting Of The COMCEC Poverty Alleviation WG

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubunun 22. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Doğal Afetlerin Toplumun Yoksul Kesimleri Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Azaltılması” temasıyla 2 Mayıs 2024 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 17 üye ülke ve İslam Ülkeleri için İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ve İslam Ülkeleri Ticaret ve Kalkınma Odaları Birliği (ICCD) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri toplantıya katılmıştır.

Üye Devletlerin ve uluslararası kurumların temsilcileri, İİT üyesi ülkelerde yaşanan doğal afetler hakkında deneyimlerini, başarılı uygulamalarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmış ve afetlere dayanıklılığın arttırılmasına katkıda bulunabilecek önlemlerin nasıl alınabileceği ve afet sonrası müdahalelerin nasıl geliştirilebileceğini tartışmışlardır. Katılımcılar Toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmakta olan araştırmanın ön bulgularını da dinlemiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız:

  • Toplantı Gündemi
  • Toplantı Programı
  • Toplantı sırasında yapılan sunumlar
  • Katılımcı listesi
  • Fotoğraf Galerisi
The COMCEC Coordination Office Met With The COMCEC Focal Points
21st-Meeting-of-the-COMCEC-Financial-Cooperation-Working-Group

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu’nun 21. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Ödeme Sistemlerinin Dijital Dönüşümü” temasıyla 30 Nisan 2024 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Mali İşbirliği Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 22 Üye Ülkenin temsilcileri katılmıştır. Ayrıca SESRIC, SMIIC, ICD, AAOIFI, İİT Borsalar Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de Toplantıda yer almıştır.

Üye Ülkelerin ve uluslararası kuruluşların bu alanda çalışan uzmanları, ödeme sistemlerinin dijital dönüşümüne ilişkin deneyimlerini, başarılı uygulamalarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda ayrıca seçilen vaka ülke çalışması olarak Malezya hakkında bir sunuş gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılarla toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmakta olan araştırma raporunun ön bulguları paylaşılmıştır. Söz konusu raporun son hali Mali İşbirliği Çalışma Grubunun 16-17 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenecek 22. Toplantısına sunulacaktır.

The 22nd Meeting Of The COMCEC Tourism Working Group

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu 22. Toplantısı 2 Mayıs 2024 tarihinde “İİT Bünyesinde Turizm Bölgelerinde Gastronomide Gelişim ve Markalaşma” temasıyla yalnızca çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya 22 Üye Devletin temsilcileri katılmıştır. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, SESRIC ve İslam Turizm Merkezi (ITC) temsilcileri de toplantıya katılmışlardır.

Üye Devletlerin temsilcileri, kendi ülkelerindeki Gastronomide Gelişim ve Markalaşmaya ilişkin deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Katılımcılar, adı yukarda geçen tema üzerinde müzakere etmiş ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Bünyesinde Turizm Bölgelerinde Gastronomide Gelişim ve Markalaşma” başlıklı çalışmayı görüşmüşlerdir.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantılardan edinebilirsiniz: