38th Ministerial Session of the COMCEC

İSEDAK 38. Bakanlar Toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip ERDOĞAN’ın himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 52 ülke ile 25 uluslararası kuruluştan 32’si Bakan olmak üzere 500 üzerinde delegenin katılımıyla 28- 29 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

Bakanlar Toplantısı 28 Kasım 2022 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın açılış konuşmasıyla başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ardından sırasıyla İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim TAHA, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerin bulunduğu üç coğrafi bölge adına Suudi Arabistan, Nijerya ve Brunei Darussalam Heyet Başkanları konuşmalarını gerçekleştirdiler. Ayrıca, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Sayın Muhammed Süleyman AL CASSIR ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Sayın Dr. Ali Taha KOÇ açılış oturumunda birer konuşma yaptılar. Toplantıda hazırlık çalışmaları tamamlanan İSEDAK Yüksek Düzeyli Dijital Dönüşüm Programının lansmanı da gerçekleştirildi.

Üye ülkeler arasında konusu ile ilgili tecrübelerin paylaşılması ve işbirliği olanaklarının ele alınması amacıyla bu yılki İSEDAK Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu’nun teması “COVID-19 Salgınının Etkileri Doğrultusunda Sosyal Yardımların Etkili Şekilde Sağlanması ve Sosyoekonomik Güçlendirme” olarak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat OKTAY Başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumunda, Bakanlar, COVID-19 salgınıyla birlikte ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal yardımların etkinliğinin artırılmasına yönelik olarak sosyal dayanışma mekanizmalarının çeşitliliğinin artırılması, ihtiyaç sahiplerinin doğru ve hızlı şekilde belirlenmesi, farklı programlar arasında mükerrerliğin önlenmesi, bu programların birlikte çalışabilirliğinin artırılması, başvuru süreçlerinin kolaylaştırılması ve verimli hale getirilmesi gibi hususlar üzerinde ülke deneyimleri paylaşılmış ve İslam Ülkeleri arasında bu konuda işbirliğini artırmaya yönelik neler yapılabileceği ele alınmıştır.

Toplantıya sunulan raporlara erişmek için lütfen tıklayınız.

The COMCEC 9th Annual Focal Points Meeting

İSEDAK 9. Yıllık Odak Noktaları Toplantısı 13-14 Ekim 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, İSEDAK Çalışma Gruplarına kayıtlı 35 İİT Üyesi Ülkeden 140 İSEDAK Çalışma Grubu Odak Noktası ve Ulusal Odak Noktası katılmıştır.

Toplantı esnasında Odak Noktaları, İSEDAK Çalışma Grupları ve İSEDAK Proje Destek Programları ile ilgili son gelişmeleri ve İSEDAK faaliyetlerine ilişkin önemli konuları tartışmıştır. Odak Noktaları ayrıca İSEDAK Politika Tavsiyelerinin uygulanması ve bunların etkin takibi ile ilgili hususlar üzerine bilgilendirilmiştir. İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından katılımcılara İSEDAK şemsiyesi altında hayata geçirilen TPS-OIC, İİT Tahkim Merkezi ve S&P İİT/İSEDAK Yatırım Fonu Projeleri ile ilgili son gelişmeler aktarılmıştır. Ayrıca, katılımcılara İSEDAK Proje Finansmanı çerçevesinde proje tekliflerinin hazırlanması ve sunulmasına ilişkin temel ilke, usul ve yöntemler hakkında bilgi verilmiş ve proje süreci ile ilgili soruları cevaplandırılmıştır.

Toplantı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıları takip edin:

10th Call For Project Proposals

İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) tarafından belirlenen sektörel temalarda 2023 yılında finanse edilecek projeler için 10. Proje Teklif Çağrısı başlatılmıştır. Başvurular 31 Ekim 2022 tarihinde sonlanacaktır.

Proje Hazırlama ve Sunma Rehberi Güncellenmiş olup, yeni faaliyet tipleri ve diğer yeni özellikler eklenmiştir. Bu nedenle, Proje sahiplerinin Rehberi detaylıca incelemesi rica olunur.

Online başvuru sistemine geçmek için buraya tıklayınız. Daha fazla bilgi için CCO (cpf@comcec.org) ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

CCR 2021 SLETO
19th Meeting of the COMCEC Transport And Communications WG

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu 19. Toplantısı, “Ulaşım Altyapılarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: İİT Üye Ülkelerine Genel Bir Bakış” temasıyla 11 Ekim 2022 tarihinde sanal olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya 19 Üye Devlet temsilcisi katıldı. Ayrıca İslam Ülkeleri İstatistiki, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), İslam Yatırım ve İhracat Kredisi Sigortası Kurumu (ICIEC), İstanbul Büyük Havalimanı (İGA) temsilcileri de katıldı. , İzmir Kalkınma Ajansı ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) toplantıya katıldı.

Üye Devletlerin temsilcileri, kendi ülkelerindeki ulaşım altyapılarının ekonomik ve sosyal etkilerine ilişkin deneyimlerini, başarılarını ve zorluklarını paylaştılar. Ayrıca, ulaştırma altyapılarının ekonomik ve sosyal etkilerinin ve İİT Üye Ülkelerinde karşılaşılan kilit başarı faktörlerinin ve zorlukların değerlendirilmesi için küresel uygulamaları tartışmışlardır. Toplantıda ağırlıklı olarak CCO tarafından yürütülen “Ulaşım Altyapılarının Ekonomik ve Sosyal Etkileri: İİT Üye Ülkelerine Genel Bir Bakış” başlıklı araştırma raporunun bulguları değerlendirildi. Toplantıda, 38. İSEDAK Bakanlar Toplantısı’na sunulmak üzere somut politika önerileri ortaya çıktı.

Toplantıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıları takip edin:

The 19th Meeting Of The COMCEC Agriculture WG

İSEDAK Tarım Çalışma Grubu’nun “KOVİD-19 Sonrası Gıda Sistemlerinin Dönüşümü: İİT Üyesi Ülkelerde Tarımsal Bilgi Sistemleri” konulu 19. toplantısı 10 Ekim 2022 tarihinde sanal olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya 17 üye ülkenin temsilcilerinin yanı sıra İSEDAK Koordinasyon Ofisi, OIC, SESRIC, SMIIC, ICCIA, FAO ve CACAARI (Orta Asya ve Kafkasya Tarımsal Araştırma Kuruluşları Birliği) temsilcileri katılmıştır.

Üye ülke temsilcileri, ülkelerindeki gıda sistemleri ve tarımsal bilgi sistemleri konusundaki deneyimlerini, başarılı uygulamaları ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Katılımcılar, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından belirlenen “KOVİD-19 Sonrası Gıda Sistemlerinin Dönüşümü: İİT Üyesi Ülkelerde Tarımsal Bilgi Sistemleri” çalışması hakkında söz konusu temaya ilişkin görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Katılımcılar Toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmış olan araştırma raporunun bulgularını da dinlemiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız:

19th Meeting Of The COMCEC PWG

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubunun 19. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde COVID-19 Salgınının Etkileri Doğrultusunda Etkili Sosyal Yardım Sağlanması ve Sosyoekonomik Güçlendirme” temasıyla 6 Ekim 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 14 üye ülke ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İİT Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi (COMSTECH), İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA), İslam Kalkınma Bankası (IsDB), İslam Ülkeleri için İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri Toplantıya katılmıştır.

Üye Devletlerin ve uluslararası kurumların temsilcileri, Kovid-19 salgınının etkisiyle artan yoksulluk sorunu karşısında sosyal yardımların nasıl daha etkili sunulabileceği hakkında deneyimlerini, başarılı uygulamalarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Katılımcılar Toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmış olan araştırma raporunun bulgularını da dinlemiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız:

19th Meeting of the COMCEC Tourism Working Group

İSEDAK Turizm Çalışma Grubu’nun “Turizm Endüstrisinde Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi” temalı 19. toplantısı 5 Ekim 2022 tarihinde sanal toplantı formatında düzenlendi.

Toplantıya 19 üye ülkenin temsilcileri katıldı. İSEDAK Koordinasyon Ofisi,OIC, WTTC, SESRIC, SMIIC, ICCIA, ITC,  ve TURSAB temsilcileri de toplantıda yer aldılar.

Üye ülke temsilcileri kendi ülkelerindeki insan kaynaklarının yönetimi ile ilgili deneyimlerini, kazanımlarını ve yaşadıkları zorlukları paylaştılar. Katılımcılar bahsi geçen temayla ilgili düşüncelerini ilettiler ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından belirlenen “Turizm Endüstrisinde Sürdürülebilir İnsan Kaynakları Yönetimi” çalışmasıyla ilgili fikir alışverişinde bulundular. Toplantıda ayrıca bahsi geçen tema hakkında hazırlanan araştırma raporunun yanı sıra vaka incelemesi yapılan ülkeler detaylıca ele alınmış, katılımcıların görüş ve önerileri ilgili çalışma kapsamında ortaya konan bulgularla birlikte konuyla ilgili politika tavsiyeleri oluşturulmuştur.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz:

19th Meeting of the COMCEC Trade Working Group

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubunun 19. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde KOBİlerin Uluslararasılaştırılmasının Artırılması” temasıyla 4 Ekim 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Ticaret Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 26 üye ülke ve İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA), İslam Kalkınma Bankası (IsDB-ITFC), İslam Ülkeleri için İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Volta Motor Şirketi ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri Toplantıya katılmıştır.

Üye Devletlerin ve uluslararası kurumların temsilcileri, KOBİlerin uluslararasılaştırılmasının artırılmasına yönelik deneyimlerini, başarılı uygulamalarını ve karşılaştıkları zorlukları katılımcılarla paylaşmışlardır. Katılımcılar Toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmış olan araştırma raporunun bulgularını da dinlemiştir.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız:

18th Meeting of the COMCEC Financial Cooperation Working Group

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu’nun “İslami Finansta Standartlaşma Çabaları” temalı 18. Toplantısı, 3 Ekim 2022 tarihinde sanal toplantı formatında düzenlenmiştir.

Toplantıya, 16 üye ülkenin temsilcileri katılım sağlamıştır. Toplantıda SESRIC, SMIIC, IsDB, CIBAFI, AAOIFI, İİT Borsalar Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasası Düzenleyiciler Forumu, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKKB), ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de toplantıda yer almıştır.

Üye devletlerin temsilcileri, İslami Finansta Standartlaşma Çabalarını geliştirme konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve bu süreçte yaşadıkları zorluklarını paylaştıkları toplantıda ayrıca bahsi geçen tema hakkında hazırlanan araştırma raporunun yanı sıra vaka incelemesi yapılan ülkeler detaylıca ele alınmıştır. Katılımcıların görüş ve önerileri, ilgili çalışma kapsamında ortaya konan bulgularla birlikte oluşturulan politika tavsiyeleri 38. İSEDAK Bakanlar Oturumu’na sunulacaktır.

Toplantı hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız: