İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu’nun 21. Toplantısı, “İİT Üyesi Ülkelerde Ödeme Sistemlerinin Dijital Dönüşümü” temasıyla 30 Nisan 2024 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Mali İşbirliği Çalışma Grubu için odak noktalarını bildiren 22 Üye Ülkenin temsilcileri katılmıştır. Ayrıca SESRIC, SMIIC, ICD, AAOIFI, İİT Borsalar Forumu, İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu, İİT-İSEDAK Merkez Bankaları Forumu ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi temsilcileri de Toplantıda yer almıştır.

Üye Ülkelerin ve uluslararası kuruluşların bu alanda çalışan uzmanları, ödeme sistemlerinin dijital dönüşümüne ilişkin deneyimlerini, başarılı uygulamalarını ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmışlardır. Toplantıda ayrıca seçilen vaka ülke çalışması olarak Malezya hakkında bir sunuş gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılarla toplantı temasına ilişkin özel olarak hazırlanmakta olan araştırma raporunun ön bulguları paylaşılmıştır. Söz konusu raporun son hali Mali İşbirliği Çalışma Grubunun 16-17 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenecek 22. Toplantısına sunulacaktır.